ДО

КОМИСИЯТА ПО ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

ПРИ 44-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

    ЖАЛБА

от Росен Пламенов Миленов, ЕГН

с постоянен адрес: гр. София

За контакт: тел. № 0878 786 669, ел. поща:

 

Относно:  Отмяна от 44-то Народно събрание на чл. 32 в и 32 г от Закона за приватизацията и следприватизационен контрол (ЗПСК), изменени и допълнени с приетия на 17 юли 2018 г. Законопроект за изменение и допълнение на ЗПСК

Уважаеми господа народни представители,

Обръщам се към Вас с искане да упражните правомощието си съгласно Конституцията като отмените горепосочените разпоредби от Закона за приватизацията и следприватизационен контрол (ЗПСК).

Доводите ми за това са, че с гласувания от Народното събрание на 17 юли 2018 г. ЗИД на ЗПСК се:

  1. Засяга обществения интерес, като се ощетяват държавата и гражданите със стотици милионни лева, тоест въпросните разпоредби са социално неоправдани. Само по приватизационната сделка за „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ” ЕАД, според вицепремиера на Република България г-н Валери Симеонов, собствениците трябва да платят 58 млн. лв. неустойки на държавата за неизпълнени клаузи, залегнали в договора за приватизацията на дружеството, сключен през 2008 г. при правителството на г-н Сергей Станишев. Под обхвата на цитираните по-горе законодателни промени попадат и други приватизационни сделки, като „БУЛГАРТАБАК“ например, при които след приватизацията им имаме затваряне на цели фабрики. На улицата останаха стотици квалифицирани служители, практикуващи тази дейност десетки години наред и преработващи произведения тютюн на сънародници от планински региони на страната, където това е основния поминък за семействата им. Обществено достояние е, че приватизацията през т. нар. преход ощети с милиарди държавата, тоест народа. Онова, което е градено с всеобщи усилия от нашите дядовци и бащи отиде в шепа „избрани“, в преобладаващите случаи при нарушение на законоустановения за това ред. Вследствие, днес с основание въпросните „приватизатори“ се ползват със съмнителна репутация сред народа. За предполагаемия размер на загубите за държавата от приватизацията, в не едно и две интервюта за медии в страната, говори и проф. Никола Филчев, бивш главен прокурор на Република България. Според него държавата е ощетена с 27 млрд. лв. Затова аз изпитвам чувство на несправедливост вследствие липсата на върховенство на закона, което продължава вече близо тридесет години, а вярвам и останалите членове на обществото изпитват същото. Президентът на републиката също постави в публичното пространство темата за днешната прилагана схема за грабеж при разходването на публични средства през обществените поръчки. Ще си позволя да цитирам неговото изказване на публична лекция в УНСС от месец април тази година: „България в момента прилича на строителна площадка, където нещо строим, но не знаем какво – защото е тъмно. Някакви хора носят строителен материал и се връщат за нов, а в това време други го крадат, защото е тъмно. … Други хора строят пътища и магистрали, но нещо бъркат пропорциите и след тях остават дупки, защото е тъмно. Не се знае реалната стойност на обекта и какво и на кого се плаща, защото е тъмно. Медиите не казват истината, защото не могат да я видят в тъмното или защото не искат да я видят, тъй като е тъмно. … Крайно време е да включим прожекторите. Това е най-важното, което трябва да направим, за да я има България – да осветлим процесите в държавата, да има прозрачност в харченето на публичния ресурс, да има ясно установени правила, които да важат за всички.“ .

Като към това прибавим и контрабандата, и схемите за избягване на облагането с данъци, при които по данни на НАП само ДДС аферите са за над 16 млрд. лв., се оказва, че ние плащаме данъци с най – мизерните за Европейския съюз заплати, за да правим милиардери големите тарикати в нашата държава – корумпираните политици и олигарси.

Затова аз искам да бъде защитен интересът ми като гражданин на Р.България, защото тази държава е на всички български граждани, а не бащиния на закоравели престъпници. Смятате ли, че е естествено едни българи, без дори един ден трудов стаж, да харчат по 1 млн. лв. откраднати пари за развлечение в рамките на няколко дни, а други, работили по 30-40 години, да имат месечен доход от 300 лв.!?

  1. Нарушават принципите на върховенството на закона и правната стабилност, които не допускат да се придава обратно действие на закон. Съгласно Конституцията на страната, законите действат само занапред и не могат да преуреждат правоотношения, включително в гражданската сфера, в една правова държава, каквато е България. Въпреки, че изрична забрана за обратно действие се съдържа единствено в чл. 5, ал. 3 от Конституцията и тя се отнася само до наказателните закони, Конституционният съд в практиката си е приел (вж. Решение № 9 от 1996 г. по к. д. № 9/1996 г.), че и други законови разпоредби следва да са неретроактивни. Същевременно принципът на недопускането на обратно действие на разпоредбите е залегнал в Закона за нормативните актове, което е израз на суверена в лицето на основния законодателен орган – Народното събрание. Но той е възприет категорично и в практиката на съда в Страсбург, където страната ни в последните години е често осъждана да плаща десетки хиляди евро обезщетения, пак от джоба на българския данъкоплатец. При упражняването на държавната власт днес (законодателна, изпълнителна и съдебна), най-същественото, което политическите лица и висшите магистрати не могат да разберат или грешно тълкуват, вярвам очевидно за всеки защо, е защитата на обществения интерес, което предопределя наличието на справедливост. Едно от проявленията на този обществен интерес е да се осигурят средства за хронично недофинансираните социални нужди на гражданите.

В тази връзка съм отправил апел към господин Министър – председателя на Р.България, след като бъдат отменени спорните разпоредби от Народното събрание, финансовите средства (в размер на стотици милиони), които дружествата ще платят като неустойка на държавата по приватизационните договори, да се разпределят целево за:

  • осигуряване на финансови средства за социалните помощи на хората в неравностойно положение, които месеци наред протестират по площадите на градовете в страната, за да осигурят прехраната си, защото нямат физическа възможност да го направят по друг начин и
  • закупуване на селективни животни на фермерите от Странджа, на които стадата бяха евтаназирани заради заразата с чума по дребните преживни животни, за наличието на която правителството така и не успя да убеди обществото.

 

20.07.2018 г.                         С уважение: …………………………………………..

гр. София                                                    (…………………………………………)