На вниманието на

Висшия съдебен съвет

на Република България

 

 ИСКАНЕ

от Росен Пламенов Миленов, ЕГН

с постоянен адрес: гр. София, ул.

За контакт: тел. № 0878 786 669, ел. поща:

Относно:  Включване в концепциите на кандидатите за Главен прокурор на самостоятелна глава „Престъпни деяния, застрашаващи националната сигурност на Република България, които се осъществяват от лица, заемащи висши ръководни държавни постове и лица, притежаващи и управляващи големи икономически активи – контингент, състояние, процесуални действия, срокове за изпълнение и предполагаеми резултати“

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

 Във връзка с изискване на Закона за съдебната власт (ЗСВ) за представяне на концепции за управление на Прокуратурата на Република България от кандидатите за Главен прокурор, Ви отправям искане за включване в същите на самостоятелна глава „Престъпни деяния, застрашаващи националната сигурност на Република България, които се осъществяват от лица, заемащи висши ръководни държавни постове и лица, притежаващи и управляващи големи икономически активи – контингент, състояние, процесуални действия, срокове за изпълнение и предполагаеми резултати“. Мотивите за това мое искане, в качеството ми на гражданин на Република България, са следните:

В последните 30 години в България се осъществява грабеж на публични активи и средства, които силно деформираха политическите, икономически и социални отношения в страната. През този период цялата държавна власт и всички сектори на икономиката постепенно бяха овладяни от организирани престъпни групи, които дефакто днес са структурата на МАФИЯТА в България. Националната сигурност на страната е застрашена и това се изразява в демографска катастрофа, най-голямото социално неравенство в Европейския съюз и изпразнени от съдържание държавни институции в трите власти – законодателна,  изпълнителна и съдебна, като последната е напълно абдикирала от преследването на върховенството на закона срещу политици и олигарси, което е основно нейно призвание. Стигнали сме до там, че лицата, които осъществяват престъпленията с най-голяма обществена опасност, заемат висшите ръководни постове в държавата. Същевременно народът е силно манипулиран, рекетиран и вкаран в зависимости за оцеляването си, което пречи за формирането на т. нар. Гражданско общество, което да се съпротивлява на тези мракобесни сили, овладяли държавата и водещи я към разпад. Днес говорим за критична точка, защото основата на която трябва да почиват обществените отношения – човещина, морал, нравствени качества, отговорност, държавническо мислене и най-вече законност просто липсват. Оттук нататък има само един път: мафията или държавата.

Във връзка с гореизложеното е задължително всеки един  от кандидатите за главен прокурор да изложи своето виждане и съответно да предложи конкретни мерки, процесуални действия и срокове относно:

  1. Корупцията по високите етажи на властта – участието на министър-председатели, министри, народни представители, ръководители на държавни агенции, кметове, общински съветници и други ръководители в държавната администрация в престъпни деяния, свързани с обществени поръчки, концесии, проекти финансирани с евросредства, данъчни и акцизни престъпления, търговия с политическо влияние при формирането ръководния състав на различните държавни агенции и комисии, които впоследствие оказват чадър върху контролираните от тях по закон лица;
  2. Установяване на банковите сметки в офшорни зони, недвижимите имоти, дружествени дялове, акции и други финансови средства на политическите лица, участвали в управлението на страната в периода 1990-2019 г., които се водят на подставени лица, конфискация на над 30 млрд. лв., придобити по престъпен начин и ефективни присъди лишаване от свобода за премиери, президенти, министри, кметове, народни представители, висши магистрати, олигарси и местни феодали;
  3. Политическите лица и икономическите субекти, които участваха в източването на близо 1 млрд. лв. от проекта за изграждането на АЕЦ „Белене“;
  4. Политическите лица и икономическите субекти, които участваха и продължават да участват във формирането на портфейла на „Корпоративна търговска банка“ АД, обявяването ѝ в несъстоятелност и последващото криминално разграбване на активите ѝ или казано по друг начин – кой ще понесе наказателна отговорност за нанесената щета от близо 4 млр. лв.;
  5. Възможността за търсене на наказателна отговорност по големите приватизационни сделки, с които на безценица бяха придобити от политико- олигархични кръгове структуроопределящи предприятия в България – БТК, „Булгартабак“ и други.
  6. Корупцията, политическата и икономическа зависимост на висши магистрати – прокурори и съдии, които „смачкват“ всички разследвания срещу „силните на деня” – политическият и икономически елит в страната, за съжаление станал криминален, срещу осигуряване на професионалното си израстване и участието им грабежа на държавата.

До настоящият момент всички заявки за борба с корупцията по високите етажи на властта и незаконните схеми на олигарсите, дадени от политици и ръководители на правозащитните органи – МВР, ДАНС, Прокуратура и Съд, са само ДЕКЛАРАТИВНИ. Оказва се, че всички предствавители на властта – бивши и настоящи, както и олигарсите и местните феодали – са в една ОМЕРТА.

Ако концепцията на бъдещия Главен прокурор съдържа само установените към момента клиширани и изпразнени от съдържание текстове като лична мотивация, статистически данни и други празнодумия, без мнение по гореизложеното, значи той е избран от МАФИЯТА и ще служи на нея!

Вярвам, че ще постъпите държавнически!

 

05.07.2019 г.                         С уважение: …………………………………………..

гр. София                                                       (…………………………………………)