До

Кмета на Столична община

Г-жа Йорданка Фандъкова

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

от Росен Пламенов Миленов, ЕГН

с постоянен адрес: гр. София, ул.

За контакт: тел. № 0878 786 669, ел. поща:

 

Относно:  Провеждане на граждански протест и шествие

Уважаема г-жо Кмет,

На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ) и НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община, Ви уведомявам за следното планирано от мен мероприятие:

Начин на провеждане:

  1. Протест на открито

за времето: от 08,30 до 21,30 часа на 03, 04 и 05.09.2018 г.

Място: гр. София, Пл. „Народно събрание“ № 2 (Пленарна зала) до Паметника „Цар Освободител“

 

  1. Шествие по маршрут: от Пл. „Народно събрание“ № 2 (Пленарна зала) по бул. „Цар Освободител“ до пл. „Независимост“ пред Министерски съвет

за времето: от 18,00 до 21,30 часа на 05.09.2018 г.

Използвани средства: слово, озвучаване с един брой автономна тонколона и десет броя транспаранти и знамена

Очакван брой участници: около 100 човека.

Организатор: Росен Пламенов Миленов

Характер на мероприятието:

Мирен граждански протест с искане за:

 

  1. Публично оповестяване на цялата информация, съдържаща се в концесионните договори за добив на подземни природни богатства, поради лошо управление в тази област, изразяващо се в слаб контрол, непрозрачност и голям корупционен риск при отдаването им, изключително ниски приходи в бюджета спрямо десетките милиарди печалба, които генерират добивните компании.
  2. Отмяна на въведените промени през месец юли тази година в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, с които се увеличава продуктовата такса за  леките коли и се въвежда такава за автобуси и камиони, защото няма прозрачност и анализ как се харчат тези пари от частните организации, които ги събират. Размерът им годишно досега беше около 50-60 милиона, с увеличението ще стига до 90 млн. лв. – пари, платени от данъкоплатеца.

 

  1. Пресичане на злоупотребите и корупцията в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, по – известна със старото си име ДАИ при изпитите за получаване на свидетелство за управление на МПС, защото това е една от основните причини за многобройните пътнотранспортни произшествия по пътищата в страната, с много жертви и наранявания на хора.

 

  1. Отмяна на приетия от 44-то Народно събрание през месец юли тази година нов Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с който се въвеждат административни и финансови тежести за малките и средни търговци на горива и се създават условия за монопол на един участник на пазара.

 

  1. Срещу повсевместната корупция при разходването на публични средства (от републиканския бюджет и евросредства), с което бюджетът, тоест данъкоплатецът, се ощетява ежегодно с милиарди.

 

13.08.2018 г.                         С уважение: …………………………………………..

гр. София                                                    (…………………………………………)