ПОКАНА

за участие в подготовката за учредяване на гражданско сдружение, което ще организира Референдума за съд и справедливост

и ще участва в управлението на страната за реализиране на заложените в него цели

 

Скъпи сънародници,

Каня Ви да се включите в подготовката по учредяване на гражданско сдружение (впоследствие ще прерасне в партия), което да организира РЕФЕРЕНДУМ ЗА СЪДЕНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ ПРЕХОДА, виновни за демографската катастрофа, духовната нищета и институционалната разруха на държавата в моментаи да участва в управлението на страната за реализиране на целите, залегнали в него по предварително заложен план със срокове, количествени и качествени индикатори.

Тази стъпка е продиктувана от следните обстоятелства, очертали се през петмесечния период, в който се опитвам да инициирам въпросния референдум, а именно – не беше проявен интерес от медии, неправителствени организации, политолози, социолози и други експерти от различните области, хиперактивни лица от социалните мрежи и „остриета“ на политически партии, представящи се за алтернатива на статуквото, въпреки неколкократно изпратените стотици имейли и съобщения през социалните мрежи до тях, както и проведени телефонни разговори. Обяснението за това е едно – вероятно наличието на материални или други зависимости и страх от оказване на натиск от „силните на деня“ върху бизнеса или професионалната кариера. За съжаление получава се така, че всички гореизброени са се наредили едни пряко, други косвено на хранителната верига, създадена от мафията, явяват се нейни маши за манипулиране на общественото мнение, преследващи тесни користни интереси, но камуфлирани под обществени каузи за съдебна, избирателна, политическа, културна и друга реформа. В действителност зад тях стоят неформални кръгове, които преследват единствено властта като средство за влияние и грабеж. Съответно и всички гореизброени няма как да се включат, защото провеждането на този референдум и реализирането на залегналите точки в него е пагубно за техните „спонсори“ – крадливи политици, олигарси, местни феодали и всякакви други тарикати и мошеници, стоящи като комисионери – разпоредители на публични средства и газещи наред законните правила. Тези всичките инвестират в манипулиране и печелене на избори за взимане на властта и после грабят.

Затова днес, с цел изолиране на горепосочените прослойки, завладяли държавата и развили мислене на закоравели престъпници, е необходимо всички останали членове на обществото, които искат да променят социално – икономическото си положение и състоянието на държавата да участват в гражданско сдружение/партия от мрежов тип (структурата виж тук). Същата ще инициира референдума и ще участва в парламентарни избори и в управлението на страната с точни и ясни национални цели, с количествени и качествени индикатори, поставени срокове за изпълнението им и носене на отговорност при неизпълнение от тези, които ще ги реализират. А целите са ясни:

  1. Връщане в хазната, чрез конфискация, на над 20 млрд. лв., които са престъпно усвоени от политическите лица, участвали в управлението на страната в периода 1990 – 2017 г., както и преустановяване на незаконните схеми, осъществявани от политиците, с които се ощетява държавата с по 5 млрд. лв. всяка година и най-важното загубите от пропуснати ползи, които се оценяват на над 200 млрд. лв. през прехода. Тези средства са необходими за:

– преструктуриране на икономиката, тоест развиване на експортно ориентирана икономика с автентични български крайни продукти с висока добавена стойност, а не като сегашната – с износ на суровини и материали, с ниска добавена стойност, облагодетелстваща ограничен кръг лица (криминалните капиталисти на прехода, които държат всички държавно субсидирани бизнеси) и новото ишлеме „аутсорсинг“, т.е. изнесени услуги и производства на части и компоненти на компании от западноевропейските страни поради най – нископлатената работна ръка в целия Европейски съюз и тренда на световната икономика. Това значи бизнес за всички, а не само за олигарси, местни феодали, лица, свързани с политическите партии и платени клакьори, които манипулират обществото.

Такава икономика ще даде средна работна заплата от 2,5 – 3 хил. лв. за цялата страна, а не както е сега – само в един два сектора и то в два – три големи града. Съответно ще бъдат увеличени работните заплати и във всички обществени сектори. Първата година началните заплати ще достигнат следните нива: лекари – 3 хил. лв; медицински сестри – 2 хил. лв., учители – 2 хил. лв., униформен състав на МВР – 1,5 хил. лв., социални работници – 1,5 хил. лв. и т.н.

– 50 % увеличение на всички пенсии през първата година и последващо поетапно увеличение с оглед ръста на икономиката, като минималната пенсия през втората година трябва да е 500 лв., а средната 800 лв.;

– осигуряване на финансови средства от държавата за всички доплащания за здраве, правени от здравноосигурените лица в доболничната и болнична помощ и за зъболечение за деца до навършване на 16 годишна възраст и за лица над 60 годишна възраст или достигане на бюджет на НЗОК в размер на 8 млрд. лв. и стриктно следене спазването на правилата, по които функционира системата;

– адекватни учебни програми, относими към съвремените предизвикателства и процеси в света, атрактивни методи на преподаване, стимулирани преподаватели и деца, отглеждани в семейства с европейски нива на доходи, получени по законен път. Всичко това дава основата на стремежа у подрастващите към усъвършенстване и издигане на ценността „знание“ като гарант за успех в държава, където се спазват закони и се оценяват полаганите усилия от отделния човек, а не както вече 30 години – държава на беззаконието, грабежа и неформалните групи (политически, икономически и др.), осъществяващи това.

– пълна електронизация на работата на държавната администрация с граждани и бизнеса, държавно финансиране на дигиталната трансформация на българския бизнес –  облачни услуги, внедряване на блокчейн технологии и т.н., с цел рационализация, оптимизация, координация, коопериране, достъп до научно – изследователска и развойна дейност, което ще е една от възможностите за реализиране на конкурентоспособни български крайни продукти с висока добавена стойност на международните пазари.

– най-важното – насърчаване и осигуряване на финансово, информационно и логистично обезпечаване на младите хора за развиване на бизнес и професионална кариера и премахване на кликите във всички сектори, които налагат феодализъм.

  1. Постигане на целите на наказанието, заложени в Наказателния кодекс, а именно да поправи и превъзпита осъдения към спазване на законите и добрите нрави и да му се отнеме възможността да върши престъпление в бъдеще. Или казано на разбираем език – политическите лица от прехода, които откраднаха държавата и социалната перспектива на по-голямата част от населението, да влязат в затвора и да им бъде конфискувано цялото имущество, придобито по престъпен начин. Това от своя страна ще подейства предупредително и респектиращо върху всички останали членове на обществото, решили да нарушат установените със закон правила в страната. Вследствие на това ще е налице максимално ограничаване на престъпността или илюстрирано в числа:

2.1. По отношение на противозаконните отнемания на МПС (кражба), през 2015 г. са регистрирани 3957 посегателства – през първата година на управление техният брой ще бъде свален с 50 %, а през  втората година – с  още 30 %.

2.2. По отношение престъпленията против собствеността и по-конкретно в частта на подвидовете кражби – джебчийска, взломна, домова, от офиси, от магазини, на части и вещи от МПС – намаляване с 30 % през първата година на управление и 50 % през втората.

2.3. Наркотици – ограничаване на трафика и разпространението на наркотични вещества с 30 % през първата година на управлението и постепенно в следващите три години до достигане на минимални нива.

При постигането на тези цели съответно няма да има арогантни, крадливи политици, държавно субсидиран бизнес на олигарси и местни феодали, ежегодишно ощетяване на бюджета с по 5 млрд. лева и загуби от пропуснати ползи за икономиката възлизащи на десетки милиарди годишно, институционална разруха, ишлемарска икономика, работещи бедни, маргинализирани групи, генериращи битова престъпност, но ще има перспектива за реализиране на всеки български гражданин и водене на достоен и благодатен живот.

Затова, нека всеки, който има желание да се прекъсне тази порочна схема за купуване на властта от тези с парите и ползването ѝ само в техен личен интерес с цената на държавна разруха и залез на българската нация, да се включи и да остане в историята като будител на днешна България.

А на всички онези, които мислят, че някой друг ще се погрижи за техния интерес и чакат на „тия от горе“, „големите“ (както те сами ги наричат) и т.н. да повишат благосъстоянието им, най – отговорно им казвам, че жестоко се лъжат, ако все още не са го разбрали. Има една всеизвестна фраза: „Безплатен обяд няма“, тоест за да получиш нещо, трябва да положиш усилия и средства.

План за действие:

  1. Започвам провеждането на публични събрания по площадите на населените места в страната с цел популяризиране на референдума и създаване на организационните структури;
  2. Учредяване на гражданско сдружение и внедряване на дигиталната платформа „Вашата власт“, базирана на блокчейн технология, която ще позволи вземане на различните решения от всички членове на сдружението – това ще е реалното прилагане на пряката демокрация;
  3. Провеждане на референдума и парламентарни избори през 2018 г.;
  4. Постигане на заложените цели в двегодишен срок.

 

За повече информация:

Росен Миленов

моб. № 0878/786 669

ел. поща: referendum.milenov@gmail.com

фейсбук страница – https://www.facebook.com/referendum.politici/

сайт – https://dogovorat.com/