Национален референдум за спиране на грабежа и кадруването от политиците и съд за незаконно обогатяване

Въпрос – 4

Желаете ли да бъдат създадени обществени съвети към възложителите на обществени поръчки, концесии и управляващите органи на оперативните програми за финансиране с евросредства, а инвестиционни проекти със стойност над 100 млн. лв., включително концесиите, да се решават/разрешават с референдум. Членовете на съветите да се избират пряко от народа, на 500 избиратели по един представител?