ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБРАНИЕ

Скъпи сънародници,

Във връзка с популяризирането на инициативата за Референдума за съдене на политическите лица от прехода и нуждата от такъв, започвам организирането на събрания на открито (по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите), които ще бъдат проведени на обществени места по градовете в страната. На тях ще се обсъждат актуалните за обществото социално – икономически и политически проблеми, както и възможните решения, с необходимите срокове и механизми за тяхното реализиране:

  1. Ниските доходи (работни заплати и пенсии) и съответно ниският жизнен стандарт на живот;
  2. Липсата на възможности за предприемачество, особено пред младите;
  3. Безпомощността на гражданите пред битовата престъпност, застрашаваща тяхната собственост и физическо здраве;
  4. Корупцията по високите етажи на властта и последствията от нея, както и възможните начини за търсене на наказателна отговорност от управляващите;
  5. Проблемите на здравеопазването и образованието;
  6. Пряката демокрация – възможностите на всички граждани да участват в политиката и управлението на страната, а не това да е „привилегия“ само за поставени и контролирани лица на политико – олигархичната каста.

Събранията ще протичат при следния дневен ред:

  1. Излагане на данни за състоянието на страната от мен, членове на Инициативния комитет, експерти от различни области, изявили желание за участие, както и от всеки присъстващ на мероприятието гражданин;
  2. Представяне на решения, обвързани със срокове и количествени индикатори, по важни въпроси от местно и национално значение, по които централната и местна власт, поради определени съображения, не предприемат необходимите действия;
  3. Обсъждане на реда за реализирането на предложените решения чрез някои от формите на пряката демокрация, нормативно регламентирани в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗУГДВМС) – национален референдум, местен референдум, национална гражданска инициатива, местна гражданска инициатива и Общо събрание на населението;
  4. Излагане на становища и поставяне на въпроси от гражданите по Референдума за съдене на политическите лица от прехода.

Събранията ще се провеждат в делнични дни, с начален час 18,30 и в почивни дни – с начален час 13,00 или 16,00 часа, като мястото на провеждането им ще бъде в централната градска част на населеното място. Точният адрес допълнително ще бъде уточнен след съгласуване с кмета на съответната община, чрез подаване на изискуемото уведомление по ЗСММ.

Съобщенията за предстоящите Събрания – населено място, адрес и начален час, ще бъдат поставяни на фейсбук страницата „Референдум за съд“ и на сайта dogovorat.com, както и чрез разпространение на брошури в съответното населено място няколко дни преди провеждането им.

Молбата ми е, който има възможност, да се включи в разпространението на брошурите, като отдели 15-20 минути от своето време, за да може да покрием по – голяма територия и съответно да стигне информацията до повече хора.

За допълнителна информация:

тел. 0878/786 669,

e-mail: referendum.milenov@gmail.com