Референдумите, които ще се проведат през 2020 г., след като отпаднат ограниченията в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление:

 1. Желаете ли държавата да подсигурява всички доплащания, които правят осигурените български граждани в доболничната и болничната помощи и напълно безплатно зъболечение за деца до навършване на 16 годишна възраст и за лица над 60 годишна възраст?  Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !
 2. Желаете ли държавата да организира хазартните игри и приходите от тях да се разпределят целево в здравеопазване, образование и спорт?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !
 3. Желаете ли ревизия и разваляне при установени нарушения на концесионните договори и приватизационните сделки, сключени в периода 1990-2019 г.?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !
 4. Желаете ли тройно увеличение на таксите по концесионните договори за добив на злато, сребро, мед и други ценни и редки метали, задължително минимално участие над 20 % на държавата в дружествата за добив, включване методиката на изчисляването им в закона за концесиите и възлагане на всички видове концесии по този закон?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !
 5. Желаете ли народните представители, министър – председателя, кметовете и общинските съветници да подписват юридически акт с избирателите, чрез който да им се търси отговорност за неизпълнение на предложената от тях предизборна политическа програма?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !
 6. Желаете ли електроразпределителните дружества, ВиК операторите, общественият доставчик на природен газ и един мобилен оператор да станат собственост на българските граждани?Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !
 7. Желаете ли държавата да управлява 28 данъчни склада за течни горива и да създаде дружество за внос на такива от страни – производителки на петрол, предимно на бартерна основа петрол срещу местна продукция? Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК ! 
 8. Желаете ли финансовите средства по Общата селскостопанска политика за периода 2020-2027 да се разпределят при въвеждане на:
 • тавани по Първи стълб (директни плащания) и Втори стълб (програмата за развитие на селските региони) и
  • задължителни квоти само за млади фермери, производители на традиционни български продукти (чушки, домати, ябълки, и др.), продукти с висока добавена стойност (тоест такива за крайния потребител) и къси търговски вериги (доставки без посредници между производителя и потребителя)?  Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !
 1. Желаете ли държавата да подсигури информационно, правно, научно-развойно и приложно, логистично, транспортно и рекламно обслужване на всички експортно ориентирани производства с висока добавена стойност?Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !
 2. Желаете ли държавата да предоставя:
  • еднократна парична помощ при раждане от 800 лв. за първо дете, 1600 лв. за второ и 7 хил. лв. за трето дете за родителите с най-малко средно образование и с трудови договори;
  • 120 лв. месечна помощ за първо, второ и трето дете до навършване на 2 – годишна възраст за родители, работили не по-малко от 2 години на постоянен трудов договор;
  • еднократна помощ от 510 лв. за първокласници и седмокласници.