Уважаеми жители на град София,

Информираме Ви, че от 23.07.2019 г. започва подписка в подкрепа на предложение от Инициативен комитет с председател Росен Миленов за произвеждане на местен референдум за спиране на презастрояването и неефективното разходване на общински средства в Столична община с въпроси:

  1. Желаете ли кмета на Столична община да нареди изработването на проекти за изменения в Общия устройствен план и подробните устройствени планове на Столична община, които да не позволяват застрояване на съществуващи озеленени площи, междублокови пространства, детски площадки и паркинги, както и да определят имотите, необходими за новоизграждане и разширяване на улици, паркове, обществени паркинги, общински детски градини и училища?

Цел на предложението: Да се изпълни със съдържание чл. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), който гласи: „Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.“

Мотиви към предложението с оглед обществената необходимост и правната допустимост – ВИЖ ТУК!

  1. Желаете ли създаване на граждански съвети, които да участват в цялата процедура по възлагането на всички обществени поръчки и концесии от Столична община и районите кметства?

Цел на предложението: Да се осигури прозрачност при изразходването на публичните средства и контрол от страна на гражданите, което ще спре грабежа в Столична община, който годишно възлиза на близо 150 милиона лева и ощетява всички нас данъкоплатците с неизградена и разбита публична инфраструктура, непочистена София и скъпа вода от неизгодна концесия.

Мотиви към предложението с оглед обществената необходимост и правната допустимост – ВИЖ ТУК!

  1. Желаете ли създаването на граждански съвети към управителните органи на общинските дружества – „Топлофикация София“ ЕАД, „Софийски имоти“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Чистота – Искър” ЕАД и Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община?

Цел на предложението: Да се осигури прозрачност на управлението на общинските търговски дружества и контрол от страна на гражданите, което ще спре „източването“ на средства от тях, които годишно възлизат на десетки милиони лева и ощетяват всички нас, данъкоплатците, както и да се защити обществения интерес при устройството и застрояването на София.

Мотиви към предложението с оглед обществената необходимост и правната допустимост – ВИЖ ТУК!

Чрез този местен референдум и ежеседмичните протести по кварталите на София трябва да се отрежат пипалата на Столичния октопод, развивал се през последните 30 години при управлението на всички кметове и общински съветници досега. Представителите на местната власт грабиха и продължават да грабят недвижимите активи и финансови средства на общината и престъпно бездействат по отношение на устройство на територията и благоустрояването. Резултатът днес – София е презастроено бетонно чудовище, с разбити улици и тротоари, без места за паркиране, без канализация в немалко квартали, без достатъчно детски градини, без зелени площи, без детски площадки, без адекватен обществен градски транспорт, без чист въздух, без естетични фасади и без визия за бъдещето ѝ. Е, поне си имаме скъпа вода от „изгодната“ концесия на „Софийска вода“ ЕАД и „прозрачно“ начислявани сметки за парно от общинското дружество „Топлофикация“ ЕАД.

Градът е в криза!

Единствено жителите на София можем да решим проблемите на градската среда, които не търпят отлагане!

 

На основание чл. 28, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 3 и чл. 26, ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправлениe (ЗПУГДВМС) с Уведомление под рег. № СОА19 – ГР94 – 3593/18.07.2019 г. (ВИЖ ТУК) е информиран Председателя на Столичен общински съвет за започване на подписката и за поставените за гласуване на местен референдум въпроси. Приложено към уведомлението:

  1. Протокол за създаване на Инициативен комитет за организиране на подписка за произвеждане на местен референдум за спиране на презастрояването и неефективното разходване на общински средства в Столична община.
  2. Бланка за събиране на подписи в подкрепа на предложението за произвеждане на местен референдум.

Информация относно местата и времето за събиране на подписи на територията на Столична община ще бъде качена на сайта dogovorat.com и фейсбук страниците:

„Референдуми за справедливост“

https://www.facebook.com/referendumi.spravedlivost/

и „За чиста и уредена София“

https://www.facebook.com/uredenasofia/?modal=admin_todo_tour

Гражданите могат да получат информация относно референдума на:

тел. 0878 786 669, ел. поща: referendum.sofia@gmail.com