1. Оставка на:
 • управляващото мнозинство с излъчено от него правителство, оглавявано от министър-председателя Бойко Борисов и разпускане на парламента с фалшивата опозиция в лицето на БСП и ДПСзащото цялото държавна власт се осъществява в интерес на политическата мафия и едрия криминален капитал. Резултатът от това е грабеж на 7-8 млрд. годишно от държавата, тоест народа, лобистки закони и други незаконни практики застрашаващи националната сигурност;
 • главния прокурор, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, защото съдебните органи са импотентни да разследват премиери, министри, кметове, народни представители, олигарси и местни феодали, които в последните 30 години заграбиха от държавата, тоест от народа близо 100 млрд. лв., а политик в затвора до настоящия момент няма;
 • членовете на Централната избирателна комисия, защото изборите през последните три десетилетия се манипулират в интерес на партиите на статуквото;
 • ръководството на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която неоснователно позволява увеличаването на цените на ток, газ, вода и парно. Този регулатор е предварително завладян от тези, които уж трябва да контролира;
 • членовете на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)защото целия пазар е обрасъл в монополи и картели. Доказателство за нейното бездействие са проверките за картел при цените на горивата, с които вече двадесет години не могат да докажат нелоялните пазарни практики.

Резултатът днес в България от действията на политиците през последните тридесет години е, че ние сме държавата в Европа:

 • с най-ниските заплати и пенсии;
 • с най-високите спекулативни цени за потребителите;
 • с най-корумпираните управляващи;
 • с „беззъба” съдебна система относно политици и едър криминален капитал.

Всичко това води до наличието в България на НАЙ-ГОЛЯМОТО СОЦИАЛНО НЕРАВЕНСТВО В ЕВРОПА И ДЕМОГРАФСКА КАТАСТРОФА.

 

Незабавно приемане от 44-тото Народно събрание на следните законодателни промени (Тези искания са залегнали в референдумите, за които през месец юли тази година ще започне събирането на подписи за инициирането им):

      1. Народът да решава всички въпроси от национално и местно значение с референдуми – гарант за реално участие и защита интереса на всеки при управлението на държавата

 1. Пряк избор от народа и отзоваване на главния прокурор, председателите на ВКС, ВАС и членовете на Висшия съдебен съвет – гарант за независима и ефективна съдебна система
 2. Антикорупционна прокуратура и включването в НК на престъплението „незаконно обогатяване“ – гарант за конфискация на над 30 млрд. лв. и вкарване в затвора на премиери, министри, депутати, кметове, висши магистрати и олигарси
 3. Пряк избор от народа на членовете на избирателните комисии, актуални избирателни списъци, видео и звукозапис, електронно гласуване – гарант за прозрачни и честни избори
 4. Мажоритарна избирателна система и отзоваване на депутати и кметове – гарант за личностен избор и контрол върху избрания
 5. Народът да разпределя държавните пари през обществени поръчки, концесии и евросредства – гарант за спиране на корупцията и грабежа на държавата – 7 млрд. лв. годишно
 6. Намаляване на субсидиите за партиите от 11 на 3 лв. – гарант за спиране на политическото разхищение на народни пари
 7. Намаляване броя на народните представители на 160 – гарант за целесъобразно съотношение брой население – брой представители
 8. Необлагаем минимум от 800 лв. за всички работещи, 300 лв. минимална пенсия и 35 % увеличение на всички пенсии – гарант за подобряване на материалното положение на близо 70 % от населението
 9. Три минимални работни заплати (1680 лв.) на месец за депутатите и премахване на всички привилегии – гарант за участие в политиката на общественици, а не на тарикати и мошеници
 10. Ръководителите на всички нива в държавната администрация да се избират от изпълнителския състав – гарант за елиминиране на политическото кадруване, което възпроизвежда клиентски електорат
 11. Пряк избор от народа на 2/3 от състава на Конституционния съд и въвеждане на индивидуална конституционна жалба – гарант за защита конституционните права и свободи на гражданите

„Референдуми България 2019“

Три референдума + Три граждански инициативи

(повече информация на сайта – dogovorat.com и фейсбук страницата „Референдуми за справедливост“)

Национален референдум за реално участие на народа в управлението на държавата

 

 1. Желаете ли българският народ да може да инициира национални референдуми по всички въпроси от компетентността на Народното събрание без ограничение?
 2. Желаете ли задължителен национален референдум да се инициира с минимум 70 000 подписа на граждани с избирателни права, събирани в продължение на не повече от 4 месеца?
 3. Желаете ли предложението на национален референдум да бъде прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от половината участвали на последните избори за Народно събрание и ако с „да“ са гласували повече от половината участвали в референдума?
 4. Желаете ли местното население да може да инициира местни референдуми по всички въпроси от компетентността на общинския съвет, кмета на района или кметството?
 5. Желаете ли задължителен местен референдум да се инициира с подписите на минимум една десета от избирателите, участвали на последните избори за кмет и общински съветници, събирани в продължение на не повече от 4 месеца?
 6. Желаете ли предложението на местен референдум да бъде прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от 20 на сто от избирателите в съответната община и ако с „да“ са гласували повече от половината участвали в референдума?
 7. Желаете ли да отпадне изискването подписката в подкрепа на национални и местни референдуми, както и за национални и местни граждански инициативи да се подава и в електронна таблица?

С настоящия национален референдум се иска промяна на конкретни разпоредби от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) с цел осигуряване на реална възможност народът да осъществява непосредствено, чрез референдуми цялата държавна власт наравно с Народно събрание, както е предвидено в чл. 1, ал. 2 от Конституцията на Република България. С приемането на предложенията, залегнали в настоящия референдум ще отпаднат противоконституционните ограничения в предмета на национален и местен референдум, които поставя горецитирания закон, драстично ще се намали броя на подписите за инициирането на референдуми от гражданите и съответно кворумите за действителност, тоест при какъв брой гласували референдумът е валиден. С тези законодателни промени народът ще получи възможност за пълен контрол и санкция върху държавните органи, които осъществяват законодателната и изпълнителна власт. А това днес е жизнено необходимо за бъдещето на България в момент, когато цялата държава е завладяна от МАФИЯТА. Криминалният капитал, чрез подставени лица, заемащи възлови позиции в държавата – премиер, министри, депутати, главен прокурор, председатели на върховни съдилища, кметове и други висши държавни постове осъществяват цялата държавна власт в личен и корпоративен интерес, тоест крадат парите на народа, постъпили в бюджета от данъци, евросубсидии, концесионни и други такси. Затова днес може да говорим за защитен обществен интерес, единствено при условие, че всеки български гражданин участва в управлението на страната чрез референдуми – национални и местни – по всички въпроси.

Значимостта и необходимостта от прилагането на референдуми в България се обуславя факта, че при това средство на пряка демокрация ДИРЕКТНИЯ КЛИЕНТЕЛИЗЪМ е неприложим. Именно това порочно явление е съдържанието и философията на съществуване на партиите в България, през които се осъществява властта. Разбира се, не трябва да подминем и народопсихологията, която може да обобщим в заключението, че България е държавата на големите и малките тарикати. Единственият изход за излизане от тази агония, която влече след себе си най-голямото социално неравенство в Европа и беззаконие по отношение на силните на деня, са референдумите като коректив на представителната власт в лицето на различните държавни органи. Да, криминалният политически и икономически елит се страхуват от тези промени, защото с тях ще се счупи схемата, която прилагат вече десетилетия наред, а именно – манипулират избори и обществени настроения с техни подставени пионки, дежурни клакьори и после по време на мандата само КРАДАТ по 7-8 млрд. лв. годишно. Резулатът от това днес е очеваден за всички – демографската катастрофа, институционалната разруха и духовната нищета в страната.

 

Национален референдум за честни избори и мажоритарна система

 1. Желаете ли създаване на регистър на избирателите по техния действителен настоящ адрес в страната и в чужбина въз основа на данните, с които разполагат всички държавни институции и запознаване на гражданите с данните от него с цел потвърждаването им лично от всеки избирател?
 2. Желаете ли всички 28 члена на Централната избирателна комисия и тези на Районните и Общинските избирателни комисии да се предлагат от инициативни комитети от 5 до 15 граждани и да се избират пряко от народа, като кандидатите не трябва да членуват в политически партии или да се членували в такива през последните пет години?
 3. Желаете ли всички членове на Секционните избирателни комисии(СИК) да се назначават от Районните избирателни комисии(РИК) и Общинските избирателни комисии(ОИК) с конкурс и след успешно издържан обучителен курс, като същите не трябва да членуват в политически партии или да се членували в такива през последните пет години?
 4. Желаете ли задължително участие на магистрат, адвокат или преподавател по право във всяка секционно – избирателна комисия, които да съблюдават за коректното прилагане на изборното законодателство?
 5. Желаете ли във всяка избирателна секция да има видеозаснемане със звук, излъчвано на живо на интернет страницата на районната, съответно общинската избирателна комисия през целия изборен ден, включително при броенето на бюлетините и вписване на резултата от гласуването в протокола?
 6. Желаете ли да се гласува и дистанционно, по електронен път при провеждането на изборите, референдумите и при набиране на подписите за иницииране на референдумите?
 7. Желаете ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с относително мнозинство в многомандатни избирателни райони при гласували не по – малко от половината с право на глас?

С настоящия референдум се иска изменение и допълнение на конкретни разпоредби в Изборния кодекс, които касаят начина на формиране на всички видове изборни комисии. Това означава преминаване от политико – квотния принцип, прилаган в момента към пряк избор от народа на членовете на централната избирателна комисия (ЦИК), регионалните избирателни комисии (РИК) и общинските избирателни комисии (ОИК), както и въвеждане на професионалното начало при избора за членове на секционно – избирателните комисии (СИК). Предложеният механизъм е единствения начин да се гарантира независимостта на избирателните комисии от политически и корпоративни лица и групи. Защото в момента ПОЛИТИЧЕСКАТА МАФИЯ прави избори само и единствено в техен интерес, за да остане на власт и да държи „кокала“, а това продължава вече десетилетия наред. Следващите предложения от референдума са свързани със:

– създаване на избирателен списък за премахване на т. нар. „мъртви души“ в избирателните списъци, които са над 1 млн. души според експерти по изборно законодателство;

– осигуряване на видеозаснемане със звукозапис във всяка избирателна секция през целия изборен ден, включително при преброяването и попълването на протокола с резултатите, което ще даде прозрачност и ще предотврати манипулациите в изборния ден;

– участие на магистрати и адвокати във всяка СИК за коректно прилагане на изборното законодателство.

Гореизложените предложения са гаранция за провеждането на честни парламентарни, президентски и местни избори, с които да се направи селекция на възможно най-добрите кандидатури за изборните държавни длъжности, а не както сега – на всеки следващи избори да наблюдаваме отново възпроизвеждане на едни и същи политически престъпници във властта.  Също така без честни избори, дори и един референдум няма да може да се реализира – показа го практиката с последния такъв, иницииран от Слави Трифонов.

Заложеното предложение за мажоритарен избор на народни представители, залегнало в референдума, трябва да отговори на възникналата необходимост избирателят да има възможност да гласува за личности, които са изградили добро име в обществото със своята професионална експертиза и нравствени качества. До момента сме свидетели точно на обратното – кандидатите за народни представители са „спуснати“ от политическите централи или са подставени лица на олигарси и други неформални кръгове. Същевременно мажоритарният избор е необходима предпоставка за въвеждане на института на отзоваването, което е заложено в националната гражданска инициатива (средство за пряко участие на гражданите в управлението, уредено в ЗПУГДВМС) за конституционни промени, която ще върви успоредно с референдумите. Отзоваването е реална гаранция, че представителите на народа във властта ще изпълняват дадените предизборни обещания под угрозата, че във всеки един момент може да бъдат отзовани.

 

Национален референдум за спиране на грабежа и кадруването от политиците и съд за незаконно обогатяване

 1. Желаете ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалиции да бъде 3 (три) лева за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?
 2. Желаете ли престъплението „незаконно обогатяване“, представляващо значително увеличаване на средствата на лице, заемащо или заемало ръководна длъжност и на свързани с него лица, за което те не могат да дадат разумно обяснение от гледна точка на законните им доходи, да бъде включено в Наказателния кодекс на Република България?
 3. Желаете ли ръководителите в държавната администрация – председатели на изпълнителни агенции и комисии, директори на главни дирекции, дирекции, началници на отдели и сектори и тези на търговските дружества с над 50 % държавно или общинско участие, които отговарят на изискванията за образователна степен, ранг и професионални качества да се избират от служителите на съответното структурно звено, чрез пряко и тайно гласуване?
 4. Желаете ли да бъдат създадени обществени съвети към възложителите на обществени поръчки, концесии и управляващите органи на оперативните програми за финансиране с евросредства, а инвестиционни проекти със стойност над 100 млн. лв., включително концесиите, да се решават с референдум. Членовете на съветите да се избират пряко от народа, на 500 избиратели по един представител?

С настоящия национален референдум се иска:

 1. Въвеждане в Наказателния кодекс на престъплението „незаконно обогатяване“, по което да бъдат разследвани всички политици, участвали в управлението на страната през последните 30 години и свързаните с тях лица, на които реално се води откраднатото от държавата, демек от народа. Защото без конфискация на над 30 млрд. лв. и вкарване в затвора на премиери, президенти, висши магистрати и олигарси, българите няма как да се обединим и да тръгнем по един градивен път. Немислимо е едни хора, откраднали по няколкостотин милиона да застанат редом с мнозинството техни сънародници, които не могат да си платят дори битовите сметки и да отстояват заедно една кауза.
 2. Разпределянето на публичните средства през обществени поръчки, концесии и евросредства да се осъществява от народа през обществени съвети – на 500 човека по един представител, а не това да е привилегия (съгласно действащото законодателство) на министри, кметове и различни ръководители в държавната администрация, назначени по политическа и корпоративна линия и съответно обслужващи техния интерес, тоест на МАФИЯТА. Очевадно за всички е, че във властта случайни хора няма и именно поради това управляващите никога не работят в обществен интерес, а само за силните на деня. Потвърждение на този факт са данните от проучване на социологическа агенция „АФИС“, изнесени миналия месец, според което близо 71% от българите смятат, че политическата система в България работи за богатите, а те в преобладаващата си част са трупали състояние с престъпления;
 3. Ръководителите на всички нива в държавната администрация да се избират с пряко гласуване от изпълнителския състав. Целта е напълно да се елиминира политическото кадруване в администрацията, което води до назначение на хора без професионални, организационни и морални качества, т. нар. „калинки“, „парашутисти“ и т.н., които облечени във власт обслужват само МАФИЯТА.
 4. Намаляване на годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите от 11 на 3 лева за един получен действителен глас на последните парламентарни избори. С предложението се цели да се ограничи разхищението на държавни пари, защото е срамно и безочливо най-бедната страна в Европейския съюз да плаща най-големите субсидии на политиците си, които същевременно са и едни от най-корумпираните на континента според редица международни изследвания.

С приемането на гореизложените предложения ще се отнеме възможността на политиците, чрез заеманите от тях длъжности, да осъществяват незаконни схеми. С приемането на горните предложения, наред със заложеното в националната гражданска инициатива обвързване на заплатите на народните представители с три минимални работни заплати (1680 лв. при МРЗ за 2019 г.-560 лв.) и премахване на всички полагащи им се допълнителни суми и привилегии, депутатското място ще стане непривлекателно, защото няма да има „далавера“. Тогава вече може да имаме истински общественици в Народното събрание, а не като сега – 70 % са най-големите мошеници и крадци, събрани от цялата страна, а останалите 30 % –  апаратчици от политическите централи, превърнали депутатството в професия.

Искания залегнали в националните граждански инициативи(това е средство на пряката демокрация уредено в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление), които ще се проведат тази година, заедно с гореописаните референдуми:

 1. Обвързване размера на работната заплата на народните представители с три минимални брутни работни заплати (МРЗ за 2019 г. е 560 лв) и премахване на всички полагащи им се допълнителни суми и привилегии.

С приемането на това предложение в Правилника за организацията  и дейността на народното събрание, месечно им възнаграждение ще възлиза на 1680 лв., спрямо сегашните 6-7 хил. лв., ще отпаднат привилегиите за ползване на автомобили на Народното събрание, почивните станции към Министерски съвет, право на безплатни самолетни билети за вътрешни полети, междуградски транспорт и т.н.

Мотиви:  Длъжността на народния представител по естеството си предполага личността да бъде общественик, а такъв е само онзи, който е готов да се лиши от личното си време за семейство, бизнес и кариера и да го отдаде на обществени каузи, каквато трябва да е политиката. Днес сме свидетели на точно обратното. В Народното събрание са се „намърдали“ най-големите тарикати в държавата, от тях 30 % са политически апаратчици, превърнали в професия депутатството, а останалите 70 % са най-големите тарикати и мошеници, подставени лица на олигарси и местни феодали. Тази порочна практика трябва незабавно да се прекрати. Единственият начин да стане това е като се направи депутатското място непривлекателно за съвременните бай ганьовци, тоест да се премахне далаверата там. Това значи трудови възнаграждения, кореспондиращи със средните нива за страната (средна работна заплата – 1 270 лв. според НСИ, но преобладаващо в провинцията около 700-800 лв.), отнемане на възможността им чрез поста си да кадруват и влияят при разпределянето на публичните средства – обществени поръчки, одобрение на проекти с евросредства, данъчни и полицейски чадъри върху свързани с тях фирми и т.н., което им носи месечно незаконни доходи от 20 до 300 хил. лв. на месец, в зависимост от това колко съответния депутат е комбинативен (обръчи от фирми, обвързаности с висши магистрати и други висши държавни ръководители на национално и местно ниво).

За финансовото обезпечаване на осъществяваните срещи с граждани и изпълнение на своята дейност, народните представители ще ползват държавните субсидии, които получават техните партии по Закона за политическите партии. За 2019 г. парламентарните партии ще получат 32 милиона лева от бюджета. ГЕРБ ще получи 12,5 млн., БСП – 10,5 млн., ДПС и „Обединените патриоти” – по 3,5 млн., а „Воля” – 1,6 млн. Субсидиите остават по 11 лева за спечелен глас и те са едни от най-високите в цяла Европа. В тази връзка, в един от реферeндумите е залегнал въпросът за намаляване на въпросната субсидия на 3 лв.

 

 1. Въвеждане на необлагаем минимум от 800 лв. за всички работещи, увеличаване на минималната пенсия на 300 лв. и индексиране на всички останали пенсии с 35 на сто.

 

Преки ползи за населението и държавата:

 1. Всеки работещ увеличава доходите си на месец с 56-80 лв.;
 2. Минималната пенсия се увеличава от 219 на 300 лв., а средната от 386 на 521 лв.;
 3. Повечето пари за хората означава стимулиране на вътрешното потребление, особено в изостаналите региони на страната, където хората са с изключително ниски доходи, а оттам и повече данъци в хазната;
 4. С разходите за необлагаемия минимум и по-високите пенсии, които общо ще струват около 6 млрд. лв. на бюджета, се отнема възможността на Мафията – политици и олигарси – да грабят по 7-8 млрд. лв. годишно, защото ако продължат, ще трябва да фалират държавата.Това е единственият обективен критерии дали се краде.

Мотиви:

В България освен, че е налице най-голямото социално неравенство в Европейския съюз, сме и на първите места по материални лишения за преобладаваща част от населението, както и по дял на хората, които са изложени на риск от бедност и социално изключване – 38.9%, при средноевропейско равнище 22,5 %.

През месец януари тази година Институт за социални и синдикални изследвания при КНСБ представи доклад за издръжката на живот в страната. В него е посочено, че за издръжката на едно лице от 4-членно домакинство е необходима сумата от 602,52 лв. Тази сума покрива разходите за храна, образование, транспорт, здравеопазване, жилище и почивка. Според същото изследване близо 70 % от домакинствата са под тази сума, от които 23.7% от домакинствата са с общ доход на 1 лице до 321 лв. (официална линия на бедност за 2018 г.) или близо 1 млн.710 хил. лица, а 46.1% от домакинствата са с общ доход на 1 лице от линията на бедност (321 лв.) до необходимите средства за живот (602,52 лв.) или около 3 млн. 325 хил. лица.

За да е налична тази сума от 602,52 лв. на едно лице в четиричленно домакинство, следва нетният размер на работната заплата, която получават двамата възрастни от този тип домакинство да бъде не по-нисък от 1 205 лв. за всеки от тях (бруто 1 551лв.). Според данни на НСИ през трето тримесечие на 2018 г. нетна СРЗ е 867 лв. (бруто 1117 лв.), която е с близо 28 % по-ниска от необходимата заплата за издръжка на живота. Но има едно голямо „НО“, а именно –  средната стойност за страната е изкривена, защото в България, с оглед на размера, трудовите възнаграждения се делят условно в две групи – в столицата и в останалите населени места. В София преобладаващо нетната заплата, която се получава е около 1000 лв., докато в провинцията е 600 лв. Въпреки отчетеното през 2018 г. повишение на доходите от трудови възнаграждения и пенсии, реално те имат минимално въздействие, защото инфлацията, която миналата година бе регистрирана от 3,6 % към месец септември, ги е „изяла“. Същото се отнася и за предвидените анемични увеличения на заплати и пенсии през тази година, тоест с оглед на прогнозната на Европейската комисия за инфлация от 2 %, за България през 2019 г. те ще са отново „изядени“.

Затова е изключително необходимо да се въведе незабавно необлагаем минимум за данък общ доход, което ще остави повече средства във всички работещи българи и най-вече ще облекчи финансовото положение на т.нар. работещи бедни хора.

Размерът на необлагаемия минимум от 800 лв. е определен на база преобладаващ брутен размер на заплати в страната от около 800-900 лв., с изключение на София.  Именно лицата с доходи в този диапазон и особено тези с по-ниските от това равнище изключително силно усещат непрекъснатото увеличение на цените на природния газ, топлоенергия, водата, тока за индустрията, като последното води до увеличение на цените на основни хранителни продукти – като хляб, месни и млечни продукти, сладкарски изделия. За 2018 г. с близо 85 лв. се увеличава общата стойност на издръжката на живота. Хлябът например е поскъпнал с около 20 стотинки. С въвеждането на това данъчно облекчение, всеки трудещ се ще увеличи доходите си с 56-80 лв. месечно. За преобладаваща част от населението тези пари ще отидат за стоки от първа необходимост, тоест веднага ще влязат в търговския оборот и то в най-бедните региони. Същевременно това ще доведе и до изсветляване на доходите, защото в момента практиката е преобладаваща част от работещите да се осигуряват на минимална работна заплата, за да им остават повече пари, тъй като размера на заплатите е под 50 % от средното равнище за Европейския съюз, а цените на стоките са почти идентични с другите европейски държави, особено на тези от първа необходимост, които са основните покупки на по-голяма част от населението, защото друго не могат да си позволят.

Как стои въпроса с необлагаемия минимум в Европа? 11 икономики имат необлагаем минимум, който е равен на минималната им работна заплата, а в същото време други 14 страни от Европейския съюз предлагат някакви форми на необлагаема основа под различна форма. Във Великобритатия е около 8 000 паунда годишен необлагаем минимум, в Германия е около 8 000 евро годишно на член от семейството, във Франция под 6 000 евро годишен доход не се плаща данък. Единствените държави в Европейския съюз, които не предлагат под никаква форма необлагаема основа, са България, Унгария и Хърватия.

Размерът на пенсиите в България в последните 30 години е унизителен. И по този показател сме на последно място в Европейския съюз. Този факт е показателен, че България се е управлявала и продължава да се управлява от най-големите крадци и безнравствени социални индивиди. Да, така е, защото това са нашите родители, които са ни отгледали и са градили България, а днес с тези нищожни суми са подложени на мизерно съществуване. СРАМ И ПОЗОР!!! От малко над 2 млн. пенсионери 975 257 взимат между 200 и 300 лв., а 321 лв. е официална линия на бедност за 2018 г. в страната.

С оглед на горното, предложението залегнало в инициативата за 300 лв. минимална пенсия и индексиране на всички останали пенсии с 35 на сто е напълно оправдано от икономическа, социална и морална гледна точка. През 2019 г. средният размер на пенсиите се предвижда да нарасне с 6.2% и да достигне 386,27 лв., а с приемане на настоящето предложение – да се увеличат с 35 % и да достигнат 520 лв., което ще ограничи все повече изпадащите в бедност пенсионери от непрекъснато нарастващите цени на всичко. Дори тук ме е страх да говоря за необходимите пари за здраве, което при възрастните хора е жизненоважно, предвид множеството заболявания, съпровождащи напредналата възраст.

Но, ако хората не си поискат своите пари чрез средствата на пряката демокрация, уредени в ЗПУГДВМС, няма как да се приеме от политическата мафия в страната, че пенсиите трябва да се вдигнат рязко, с поне 35 %. Да, това ще са най-целесъобразно изхарчените пари на държавата, разбира се, ако България в действителност е социална държава, както е прокламирано в преамбюла на Конституцията. Още повече, че голяма част от увеличените пенсии ще се върнат обратно в държавата чрез събрани повече данъци от повишеното вътрешно потребление. И най-важното ще вдигне самочувствието и здравето на самите пенсионери. Така е, но от пенсиите не може да се „усвоява“, както и от необлагаемия минимум за работещите, защото парите отиват директно у хората и няма начин да се измъкне нещо, примерно с комисионни при обществени поръчки, достигащи до 20 млн. за една (годишно през обществени поръчки се крадат близо 2 млрд. лв.), комисионни за европроекти, ДДС афери и т.н Годишно държавния бюджет се ощетява с 7-8 млрд. лв., които отиват в политиците, олигарсите и местните феодали. С тях изброените престъпници завладяват държавата, фалшифицират избори и изкарват по едно „магаре“ да забавлява народа, после го сменят с друго, в последно време са се спрели на генерали, но цялата сметка я плаща народа.

Въвеждането на необлагаем минимум от 800 лв. и увеличението на всички пенсии с 35 % ще струва на бюджета около 6 млрд. лв. Това е напълно постижимо от гледна точка на възможностите на фиска, отчитайки непрекъснатия икономически растеж през последните години от около 3,5 %, който е прогнозируема величина за тази и следващата година. И най-важното – това е единствената сигурна гаранция, че ако при тези изключително належащи и оправдани разходи правителството излезе на бюджетен излишък, значи не краде. Всички останали хвалби на управляващите, че се борят с корупцията по високите етажи на властта, данъчните злоупотреби и измамите с евросредства, са поредния политически пиар. Да, ограничава се контрабанда, но онова което е влязло в повече в бюджета, се краде през разходната му част. Тук е мястото да посоча, че най-ясно очертаващата се тенденция през последните десет години в ощетяването на бюджета са приоритетните кражби откъм разходната му част, което се дължи на следните обстоятелства – сумите са големи, съответно големи са и комисионните, дели се между двама и не бие на очи, защото е замаскирано под слогана „Видими резултати“, ползван често от една партия. Илюстрирано с пример: при контрабандата на цигари печелят, съответно ощетяват хазната с неплатен акциз и ДДС, около 250 хил. души, като босът на контрабандния канал и политикът прибират по няколко милиона, а потребителят (основно от бедните социално-икономически слоеве) – по 1 лв. на кутия. Според доклада „Тенденции и рискове пред пазара на тютюневи изделия в България“ на Центъра за изследване на демокрацията, представен миналата година, финансовите средства, които се акумулират от продажбата на контрабандни цигари в страната за 2017 г. са 198 млн. лв. Но тук всичко се вижда и носи негативи на правителството, докато при обществената поръчка се дели между премиера, съответния министър и олигарха или кмета и местния феодал и откраднатото само при една поръчка е 30-50 млн., а пък и хората се радват, защото има градинка, стадион, асфалтирани пътища и т.н. Колко са качествени и колко е откраднато при построяването им, обаче, не е ясно, защото е замаскирано от фанфарите по рязане на лентички.

 

 1. Народните представители от 44-тото Народно събрание да внесат предложения по-долу проект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и да вземат решение за произвеждане на избори за Велико народно събрание.

 

П Р О Е К Т

„Конституционни промени за народовластие, съд и справедливост“

 

 1. Пряк избор от народа на главния прокурор, председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, ½ от членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите на Инспектората към него с възможност за отзоваване по всяко време на четиригодишния им мандат.
 2. Отпадане на давността за престъпления, свързани с приватизацията, замените на имоти държавна и общинска собственост, обществени поръчки и концесии.
 3. Създаване на Антикорупционна прокуратура извън съдебната, законодателната и изпълнителната власт, която да разследва престъпленията, извършени от политиците, участвали в управлението на страната в периода 1990-2018 г.
 4. Пряк избор от народа на 2/3 от състава на Конституционния съд, а останалата част – от общото събрание на съдиите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Забележка: Конституционният съд се състои от 12 съдии. По сега действащата конституционна разпоредба, 1/3 се избират от Народното събрание, 1/3 се назначават от Президента и 1/3 от Общото събрание на съдиите на ВКС и ВАС.

 1. Въвеждане на индивидуална конституционна жалба.
 2. Въвеждане на конкретна конституционна уредба за иницииране от народа на референдуми по всички въпроси от компетентността на Народното събрание и Великото народно събрание без ограничение.
 3. Въвеждане на задължителен мандат и отзоваване на народните представители, общинските съветници и кметовете по всяко време на мандата им чрез референдум.
 4. Намаляване броя на народните представители на 160.

Цели на конституционните промени:

 1. Ефективна и справедлива съдебна система, изразяваща се в:

– конфискация на 30 млрд. лв., престъпно усвоени от политиците и свързаните с тях лица, участвали в управлението на страната през периода 1990-2019 г. Конфискуваните средства ще бъдат разпределени по различните направления с оглед обществената необходимост и приоритет до стотинка чрез референдуми, защото възможността някой да се разпорежда еднолично с парите на народа е равносилно на нов грабеж и обезсмисля целия предстоящ наказателен процес.

– премиери, министри, президенти, кметове, народни представители, висши магистрати с ефективни присъди за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, тоест в затвора;

Само при наличието на тези обстоятелства може да говорим за удовлетворяване на чувството за справедливост в българския народ, а това е предпоставка за неговото обединение и продължаване по градивен път.

 1. Реализиране на класическата конституционната максима „Властта произлиза от народа, принадлежи на народа и е за общото благо на народа“. А това в България може да се постигне само и единствено при наличието на възможности за достъпно и реално упражняване на цялата държавна власт, непосредствено от народа чрез референдуми и възможност за отзоваване на всички изборни органи на представителната власт. Това са гаранции за ефективен контрол и санкция от страна на народа върху всички държавни органи при упражняването на държавната власт върху тях.

Необходимостта от промяна на Конституцията е продиктувана от това, че основният закон е изживял времето си и своята цел да обслужи т. нар. преход, за съжаление в интерес на една незначителна част от обществото, която се превърна в гробокопач на българската нация. Днес е налице нова реалност с крещящи проблеми от национално и местно значение, което изисква нова основа на правната уредба на държавата ни. През 1991 година, учредителната власт в лицето на Великото народно събрание, изхождайки от това, че трябва да се засили парламентаризма и политическия плурализъм, конструира основния закон така, че да пази политическата класа, а не пълноценното участие на гражданите в управлението на страната, защитата на техните права и обществения интерес. Затова днес е необходимо генерално да сменим посоката, а именно – да поставим в центъра гражданина с неговите права, а политиците да влязат в ролята си на изпълнители на волята на суверена.