Провеждането на протеста, съгласуван със Столична община (Уведомление за протест – виж тук), който организирам пред Парламента (до паметника „Цар Освободител“) на 25 (сряда), 26 (четвъртък) и 27 (петък) юли 2018 г. от 08,30 до 21,00 часа с искане за отмяна на лобистиките разпоредби чл. 32 в и 32 г от Закона за приватизацията и следприватизационен контрол (ЗПСК), приети на 17 юли 2018 г., е изключително необходимо, защото този път народните представители се подиграха най-вулгарно със своите избиратели, които са им дали кредит на доверие да работят в техен интерес. По безцеремонен начин те гласуваха в ущърб на цялото общество промени, с които се облагодетелстват с десетки милиони т. нар. олигарси. Затова трябва да бъдат призовани да прегласуват тези престъпни промени и да им бъде даден урок, че цялата власт произтича от суверена.

Доводите ми за това са, че с гласувания от Народното събрание на 17 юли 2018 г. Закон за изменение и допълнение на ЗПСК се:

  1. Засяга обществения интерес, като се ощетяват държавата и гражданите със стотици милионни лева, тоест въпросните разпоредби са социално неоправдани. Само по приватизационната сделка за „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ” ЕАД, според вицепремиера на Република Бъллгария г-н Валери Симеонов, собствениците трябва да платят 58 млн. лв. неустойки на държавата за неизпълнени клаузи, залегнали в договора за приватизацията на дружеството, сключен през 2008 г. при правителството на г-н Сергей Станишев. Под обхвата на цитираните по-горе законодателни промени попадат и други приватизационни сделки, като „БУЛГАРТАБАК“ например, при които след приватизацията им имаме затваряне на цели фабрики. На улицата останаха стотици квалифицирани служители, практикуващи тази дейност десетки години наред и преработващи произведения тютюн на сънародници от планински региони на страната, където това е основния поминък за семействата им. Обществено достояние е, че приватизацията през т. нар. преход ощети с милиарди държавата, тоест народа. Онова, което е градено с всеобщи усилия от нашите дядовци и бащи отиде в шепа „избрани“, в преобладаващите случаи при нарушение на законоустановения за това ред. Вследствие, днес с основание въпросните „приватизатори“ се ползват със съмнителна репутация сред народа. Предполагаемият размер на загубите за държавата от приватизацията е в размер на 27 млрд. лв., като тази цифра е заявявана от висши ръководители на прокуратурата. Затова аз изпитвам чувство на несправедливост вследствие липсата на върховенство на закона, което продължава вече близо тридесет години, а вярвам и останалите членове на обществото изпитват същото. Като към това прибавим и контрабандата, и схемите за избягване на облагането с данъци, при които по данни на НАП само ДДС аферите са за над 16 млрд. лв., се оказва, че ние плащаме данъци с най – мизерните за Европейския съюз заплати, за да правим милиардери големите тарикати в нашата държава – корумпираните политици и олигарси.
  2. Нарушават принципите на върховенството на закона и правната стабилност, които не допускат да се придава обратно действие на закон. Съгласно Конституцията на страната, законите действат само занапред и не могат да преуреждат правоотношения, включително в гражданската сфера, в една правова държава, каквато е България. Въпреки, че изрична забрана за обратно действие се съдържа единствено в чл. 5, ал. 3 от Конституцията и тя се отнася само до наказателните закони, Конституционният съд в практиката си е приел (вж. Решение № 9 от 1996 г. по к. д. № 9/1996 г.), че и други законови разпоредби следва да са неретроактивни. Същевременно принципът на недопускането на обратно действие на разпоредбите е залегнал в Закона за нормативните актове, което е израз на суверена в лицето на основния законодателен орган – Народното събрание. Но той е възприет категорично и в практиката на съда в Страсбург, където страната ни в последните години е често осъждана да плаща десетки хиляди евро обезщетения, пак от джоба на българския данъкоплатец. При упражняването на държавната власт днес (законодателна, изпълнителна и съдебна), най-същественото, което политическите лица и висшите магистрати не могат да разберат или грешно тълкуват, вярвам очевидно за всеки защо, е защитата на обществения интерес, което предопределя наличието на справедливост. Едно от проявленията на този обществен интерес е да се финансират хронично недофинансираните социални нужди на гражданите.

В тази връзка призовавам Министър – председателят Бойко Борисов, след като бъдат отменени спорните разпоредби от Народното събрание, финансовите средства (в размер на стотици милиони), които дружествата ще платят като неустойка на държавата по приватизационните договори, да бъдат разпределени целево за:

  • осигуряване на финансови средства за социалните помощи на хората в неравностойно положение, които месеци наред протестират по площадите на градовете в страната, за да осигурят прехраната си, защото нямат физическа възможност да го направят по друг начин и
  • закупуване на селективни животни на фермерите от Странджа, на които стадата бяха евтаназирани заради заразата с чума по дребните преживни животни, за наличието на която правителството така и не успя да убеди обществото.

Писма с гореизложения текст съм изпратил до Президента (Искане за вето- виж тук), Министър-председателя(Искане за отмяна – виж тук) и Комисията по жалбите и петициите на гражданите при 44-то Народно събрание (Жалба за отмяна – виж тук).

По ел. поща са уведомени всички медии в страната.

Скъпи сънародници, който от вас се чувства ощетен, да заповяда на протеста.

Предварително Ви благодаря за подкрепата!

Росен Миленов,

Тел. 0878 786 669