Национален референдум за реално участие на народа в управлението на държавата

С настоящия национален референдум се иска промяна на конкретни разпоредби от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) с цел осигуряване на реална възможност народът да осъществява непосредствено, чрез референдуми цялата държавна власт наравно с Народно събрание, както е предвидено в чл. 1, ал. 2 от Конституцията на Република България. С приемането на предложенията, залегнали в настоящия референдум ще отпаднат противоконституционните ограничения в предмета на национален и местен референдум, които поставя горецитирания закон, драстично ще се намали броя на подписите за инициирането на референдуми от гражданите и съответно кворумите за действителност, тоест при какъв брой гласували референдумът е валиден. С тези законодателни промени народът ще получи възможност за пълен контрол и санкция върху държавните органи, които осъществяват законодателната и изпълнителна власт. А това днес е жизнено необходимо за бъдещето на България в момент, когато цялата държава е завладяна от МАФИЯТА. Криминалният капитал, чрез подставени лица, заемащи възлови позиции в държавата – премиер, министри, депутати, главен прокурор, председатели на върховни съдилища, кметове и други висши държавни постове осъществяват цялата държавна власт в личен и корпоративен интерес, тоест крадат парите на народа, постъпили в бюджета от данъци, евросубсидии, концесионни и други такси. Затова днес може да говорим за защитен обществен интерес, единствено при условие, че всеки български гражданин участва в управлението на страната чрез референдуми – национални и местни – по всички въпроси.

Значимостта и необходимостта от прилагането на референдуми в България се обуславя факта, че при това средство на пряка демокрация ДИРЕКТНИЯ КЛИЕНТЕЛИЗЪМ е неприложим. Именно това порочно явление е съдържанието и философията на съществуване на партиите в България, през които се осъществява властта. Разбира се, не трябва да подминем и народопсихологията, която може да обобщим в заключението, че България е държавата на големите и малките тарикати. Единственият изход за излизане от тази агония, която влече след себе си най-голямото социално неравенство в Европа и беззаконие по отношение на силните на деня, са референдумите като коректив на представителната власт в лицето на различните държавни органи. Да, криминалният политически и икономически елит се страхуват от тези промени, защото с тях ще се счупи схемата, която прилагат вече десетилетия наред, а именно – манипулират избори и обществени настроения с техни подставени пионки, дежурни клакьори и после по време на мандата само КРАДАТ по 7-8 млрд. лв. годишно. Резулатът от това днес е очеваден за всички – демографската катастрофа, институционалната разруха и духовната нищета в страната.

Мотиви към предложенията – ВИЖ ТУК !

  1. Желаете ли българският народ да може да инициира национални референдуми по всички въпроси от компетентността на Народното събрание без ограничение?

  2. Желаете ли задължителен национален референдум да се инициира с минимум 50 000 подписа на граждани с избирателни права, събирани в продължение на не повече от 4 месеца?

  3. Желаете ли предложението на национален референдум да бъде прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от половината участвали на последните избори за Народно събрание и ако с „да“ са гласували повече от половината участвали в референдума?

  4. Желаете ли местното население да може да инициира местни референдуми по всички въпроси от компетентността на общинския съвет, кмета на района или кметството?

  5. Желаете ли задължителен местен референдум да се инициира с подписите на минимум една десета от избирателите, участвали на последните избори за кмет и общински съветници, събирани в продължение на не повече от 4 месеца?

  6. Желаете ли предложението на местен референдум да бъде прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от 20 на сто от избирателите в съответната община и ако с „да“ са гласували повече от половината участвали в референдума?

  7. Желаете ли да отпадне изискването подписката в подкрепа на национални и местни референдуми, както и за национални и местни граждански инициативи да се подава и в електронна таблица?