НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

„Необлагаем минимум и по-големи пенсии срещу материалните лишения на близо 70 % от българския народ“

Настоящата гражданска инициатива ще се организира по реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Същата ще бъде адресирана до 44-тото Народно събрание, което съгласно горецитирания закон е длъжно в тримесечен срок от внасянето ѝ да разгледа направеното предложение и да обяви своето мотивирано решение. Тя се реализира чрез подписка, осъществена в тримесечен срок.

Чрез настоящата инициатива, подписалите се граждани подкрепят:

 Въвеждане на необлагаем минимум от 800 лв. за всички работещи, увеличаване на минималната пенсия на 300 лв. и индексиране на всички останали пенсии с 35 на сто.

Преки ползи за населението и държавата:

  1. Всеки работещ увеличава доходите си на месец с 56-80 лв.;
  2. Минималната пенсия се увеличава от 219 на 300 лв., а средната от 386 на 521 лв.;
  3. Повечето пари за хората означава стимулиране на вътрешното потребление, особено в изостаналите региони на страната, където хората са с изключително ниски доходи, а оттам и повече данъци в хазната;
  4. С разходите за необлагаемия минимум и по-високите пенсии, които общо ще струват около 6 млрд. лв. на бюджета, се отнема възможността на Мафията – политици и олигарси – да грабят по 7-8 млрд. лв. годишно, защото ако продължат, ще трябва да фалират държавата.Това е единственият обективен критерии дали се краде.

 

 

Мотиви:

В България освен, че е налице най-голямото социално неравенство в Европейския съюз, сме и на първите места по материални лишения за преобладаваща част от населението, както и по дял на хората, които са изложени на риск от бедност и социално изключване – 38.9%, при средноевропейско равнище 22,5 %.

През месец януари тази година Институт за социални и синдикални изследвания при КНСБ представи доклад за издръжката на живот в страната. В него е посочено, че за издръжката на едно лице от 4-членно домакинство е необходима сумата от 602,52 лв. Тази сума покрива разходите за храна, образование, транспорт, здравеопазване, жилище и почивка. Според същото изследване близо 70 % от домакинствата са под тази сума, от които 23.7% от домакинствата са с общ доход на 1 лице до 321 лв. (официална линия на бедност за 2018 г.) или близо 1 млн.710 хил. лица, а 46.1% от домакинствата са с общ доход на 1 лице от линията на бедност (321 лв.) до необходимите средства за живот (602,52 лв.) или около 3 млн. 325 хил. лица.

За да е налична тази сума от 602,52 лв. на едно лице в четиричленно домакинство, следва нетният размер на работната заплата, която получават двамата възрастни от този тип домакинство да бъде не по-нисък от 1 205 лв. за всеки от тях (бруто 1 551лв.). Според данни на НСИ през трето тримесечие на 2018 г. нетна СРЗ е 867 лв. (бруто 1117 лв.), която е с близо 28 % по-ниска от необходимата заплата за издръжка на живота. Но има едно голямо „НО“, а именно –  средната стойност за страната е изкривена, защото в България, с оглед на размера, трудовите възнаграждения се делят условно в две групи – в столицата и в останалите населени места. В София преобладаващо нетната заплата, която се получава е около 1000 лв., докато в провинцията е 600 лв. Въпреки отчетеното през 2018 г. повишение на доходите от трудови възнаграждения и пенсии, реално те имат минимално въздействие, защото инфлацията, която миналата година бе регистрирана от 3,6 % към месец септември, ги е „изяла“. Същото се отнася и за предвидените анемични увеличения на заплати и пенсии през тази година, тоест с оглед на прогнозната на Европейската комисия за инфлация от 2 %, за България през 2019 г. те ще са отново „изядени“.

Затова е изключително необходимо да се въведе незабавно необлагаем минимум за данък общ доход, което ще остави повече средства във всички работещи българи и най-вече ще облекчи финансовото положение на т.нар. работещи бедни хора.

Размерът на необлагаемия минимум от 800 лв. е определен на база преобладаващ брутен размер на заплати в страната от около 800-900 лв., с изключение на София.  Именно лицата с доходи в този диапазон и особено тези с по-ниските от това равнище изключително силно усещат непрекъснатото увеличение на цените на природния газ, топлоенергия, водата, тока за индустрията, като последното води до увеличение на цените на основни хранителни продукти – като хляб, месни и млечни продукти, сладкарски изделия. За 2018 г. с близо 85 лв. се увеличава общата стойност на издръжката на живота. Хлябът например е поскъпнал с около 20 стотинки. С въвеждането на това данъчно облекчение, всеки трудещ се ще увеличи доходите си с 56-80 лв. месечно. За преобладаваща част от населението тези пари ще отидат за стоки от първа необходимост, тоест веднага ще влязат в търговския оборот и то в най-бедните региони. Същевременно това ще доведе и до изсветляване на доходите, защото в момента практиката е преобладаваща част от работещите да се осигуряват на минимална работна заплата, за да им остават повече пари, тъй като размера на заплатите е под 50 % от средното равнище за Европейския съюз, а цените на стоките са почти идентични с другите европейски държави, особено на тези от първа необходимост, които са основните покупки на по-голяма част от населението, защото друго не могат да си позволят.

Как стои въпроса с необлагаемия минимум в Европа? 11 икономики имат необлагаем минимум, който е равен на минималната им работна заплата, а в същото време други 14 страни от Европейския съюз предлагат някакви форми на необлагаема основа под различна форма. Във Великобритатия е около 8 000 паунда годишен необлагаем минимум, в Германия е около 8 000 евро годишно на член от семейството, във Франция под 6 000 евро годишен доход не се плаща данък. Единствените държави в Европейския съюз, които не предлагат под никаква форма необлагаема основа, са България, Унгария и Хърватия.

Размерът на пенсиите в България в последните 30 години е унизителен. И по този показател сме на последно място в Европейския съюз. Този факт е показателен, че България се е управлявала и продължава да се управлява от най-големите крадци и безнравствени социални индивиди. Да, така е, защото това са нашите родители, които са ни отгледали и са градили България, а днес с тези нищожни суми са подложени на мизерно съществуване. СРАМ И ПОЗОР!!! От малко над 2 млн. пенсионери 975 257 взимат между 200 и 300 лв., а 321 лв. е официална линия на бедност за 2018 г. в страната.

С оглед на горното, предложението залегнало в инициативата за 300 лв. минимална пенсия и индексиране на всички останали пенсии с 35 на сто е напълно оправдано от икономическа, социална и морална гледна точка. През 2019 г. средният размер на пенсиите се предвижда да нарасне с 6.2% и да достигне 386,27 лв., а с приемане на настоящето предложение – да се увеличат с 35 % и да достигнат 520 лв., което ще ограничи все повече изпадащите в бедност пенсионери от непрекъснато нарастващите цени на всичко. Дори тук ме е страх да говоря за необходимите пари за здраве, което при възрастните хора е жизненоважно, предвид множеството заболявания, съпровождащи напредналата възраст.

Но, ако хората не си поискат своите пари чрез средствата на пряката демокрация, уредени в ЗПУГДВМС, няма как да се приеме от политическата мафия в страната, че пенсиите трябва да се вдигнат рязко, с поне 35 %. Да, това ще са най-целесъобразно изхарчените пари на държавата, разбира се, ако България в действителност е социална държава, както е прокламирано в преамбюла на Конституцията. Още повече, че голяма част от увеличените пенсии ще се върнат обратно в държавата чрез събрани повече данъци от повишеното вътрешно потребление. И най-важното ще вдигне самочувствието и здравето на самите пенсионери. Така е, но от пенсиите не може да се „усвоява“, както и от необлагаемия минимум за работещите, защото парите отиват директно у хората и няма начин да се измъкне нещо, примерно с комисионни при обществени поръчки, достигащи до 20 млн. за една (годишно през обществени поръчки се крадат близо 2 млрд. лв.), комисионни за европроекти, ДДС афери и т.н Годишно държавния бюджет се ощетява с 7-8 млрд. лв., които отиват в политиците, олигарсите и местните феодали. С тях изброените престъпници завладяват държавата, фалшифицират избори и изкарват по едно „магаре“ да забавлява народа, после го сменят с друго, в последно време са се спрели на генерали, но цялата сметка я плаща народа.

Въвеждането на необлагаем минимум от 800 лв. и увеличението на всички пенсии с 35 % ще струва на бюджета около 6 млрд. лв. Това е напълно постижимо от гледна точка на възможностите на фиска, отчитайки непрекъснатия икономически растеж през последните години от около 3,5 %, който е прогнозируема величина за тази и следващата година. И най-важното – това е единствената сигурна гаранция, че ако при тези изключително належащи и оправдани разходи правителството излезе на бюджетен излишък, значи не краде. Всички останали хвалби на управляващите, че се борят с корупцията по високите етажи на властта, данъчните злоупотреби и измамите с евросредства, са поредния политически пиар. Да, ограничава се контрабанда, но онова което е влязло в повече в бюджета, се краде през разходната му част. Тук е мястото да посоча, че най-ясно очертаващата се тенденция през последните десет години в ощетяването на бюджета са приоритетните кражби откъм разходната му част, което се дължи на следните обстоятелства – сумите са големи, съответно големи са и комисионните, дели се между двама и не бие на очи, защото е замаскирано под слогана „Видими резултати“, ползван често от една партия. Илюстрирано с пример: при контрабандата на цигари печелят, съответно ощетяват хазната с неплатен акциз и ДДС, около 250 хил. души, като босът на контрабандния канал и политикът прибират по няколко милиона, а потребителят (основно от бедните социално-икономически слоеве) – по 1 лв. на кутия. Според доклада „Тенденции и рискове пред пазара на тютюневи изделия в България“ на Центъра за изследване на демокрацията, представен миналата година, финансовите средства, които се акумулират от продажбата на контрабандни цигари в страната за 2017 г. са 198 млн. лв. Но тук всичко се вижда и носи негативи на правителството, докато при обществената поръчка се дели между премиера, съответния министър и олигарха или кмета и местния феодал и откраднатото само при една поръчка е 30-50 млн., а пък и хората се радват, защото има градинка, стадион, асфалтирани пътища и т.н. Колко са качествени и колко е откраднато при построяването им, обаче, не е ясно, защото е замаскирано от фанфарите по рязане на лентички.