НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

„Необлагаем минимум и по-големи пенсии срещу материалните лишения на близо 70 % от българския народ“

  1. Размерът на минималната пенсия от 01.09.2020 г. да е минимум 10 % над линията на бедност (или 400 лв. за 2020 г.) и еднократно увеличение на всички останали пенсии с 40 %.
  2. Въвеждане на необлагаем минимум от 01.09.2020 г., обвързан с размера на средната брутна работна заплата (СРЗ) за родители, които са осигурявани непрекъснато за период от най-малко 12 месеца и имат най-малко средно образование, както следва: за родители с три деца – 100% от размера на СРЗ (1349 лв.), с две деца – 80 % от СРЗ (1079 лв.), с едно дете – 60 % от СРЗ (809 лв.). За всички останали осигурени лица необлагаемият минимум да бъде равен на размера на минималната работна заплата (610 лв. за 2020 г.).

Национална гражданска инициатива „“КРАЙ“ на мизерните пенсии и работещите бедни в България!“

Настоящата гражданска инициатива се организира по реда на чл. 45 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Подписалите се граждани чрез инициативата подкрепят осъществяването на законодателни промени от 44-тото Народно събрание, които целят:

  1. да се подобри жизнения стандарт на българите – според Евростат над 2,32 милиона души в България живеят в риск от бедност, като 39,2 % от българските граждани нямат възможност да отопляват домовете си, 30,5 % не могат да си позволят едноседмична годишна почивка и т.н.;
  2. да се намали подоходното неравенство – през 2017 г. съотношението на доходите на най-богатите и най-бедните 20% от българското население достигна рекордните за Европейския съюз 8.2 пъти;
  3. да се спре грабежа на българските данъкоплатци. Ежегодно от хазната изтичат над 8 млрд. лв. чрез нагласени обществени поръчки, подарени концесии за злато и други редки и ценни метали, неплащане на ДДС и акциз, неефективно харчене на средства от програмите на Европейския съюз и пр. За 30-те години на криминален преход този грабеж произведе шепа новобогаташи, обрече няколко милиона българи на страдание и мизерия, а над 2 млн. наши сънародници прокуди в чужбина;
  4. да се ускори икономическия растеж, чрез стимулиране на вътрешното потребление посредством различни стимули, в т.ч. въпросните данъчни облекчения и увеличение на пенсиите, с които ще се повиши разполагаемият месечен доход на нискодоходните групи от населението.

Предвиденото увеличение на пенсиите и въвеждането на необлагаем минимум ще струват на бюджета 5 млрд. лв., но пък ще останат в джобовете на българите с ниски и средни доходи, а не в джобовете и офшорните сметки на крадливи политици и техните клиентелисти, алчни олигарси, местни феодали и мутри.

НГИ „“КРАЙ“ на мизерните пенсии и работещите бедни в България!“ е учредена на 08.03.2020 г. в гр. София.

Тя се ръководи от Инициативен комитет с председател Росен Миленов и членове: Огнян Боюклиев, Детелин Кънчев, Венислава Атанасова и Стоян Енчев.