П л  а н

Относно: Организация и ред за осъществяване на инициативата за справедливост и развитие „Референдуми България 2019“

Три референдума + Три граждански инициативи

 1. Народът да решава всички въпроси от национално и местно значение с референдуми.
 2. Пряк избор от народа и отзоваване на главния прокурор, председателите на ВКС, ВАС и членовете на Висшия съдебен съвет.
 3. Антикорупционна прокуратура и включването в Наказателния кодекс на престъплението „незаконно обогатяване“.
 4. Пряк избор от народа на членовете на избирателните комисии, актуални избирателни списъци, видео и звукозапис, електронно гласуване.
 5. Мажоритарна избирателна система и отзоваване на депутати и кметове.
 6. Народът да разпределя държавните пари през обществени поръчки, концесии и евросредства.
 7. Намаляване на субсидиите за партиите от 11 на 3 лв.
 8. Намаляване броя на народните представители на 160.
 9. Необлагаем минимум от 800 лв. за всички работещи, 300 лв. минимална пенсия и 35 % увеличение на всички пенсии.
 10. Три минимални работни заплати (1680 лв.) на месец за депутатите и премахване на всички привилегии.
 11. Ръководителите на всички нива в държавната администрация да се избират от изпълнителския състав.
 12. Пряк избор от народа на 2/3 от състава на Конституционния съд и въвеждане на индивидуална конституционна жалба.

За повече информация относно референдумите – ВИЖ ТУК !!!

Етапи и мерки за реализация на инициативата:

Първи етап

Провеждане на предварителна информационна кампания за популяризиране на референдумната програма преди започване на подписката и издигане на независими кандидати за кметове и общински съветници за местни избори, които са подписали договора за обвързване с изпълнението на тази програма.

Съчетанието на организацията по инициирането на референдумите с издигане на независими кандидати за кметове и общински съветници за предстоящите местни избори през есента има за цел да покаже колко от бъдещите държавници имат чисти намерения да отстояват обществения интерес, тоест на народа. Същевременно включването на референдумната програма в предизборната кампания на кандидатите (кметове и общински съветници) за местна власт, които се обвързват с нея и впоследствие организирането на подписката от тях в съответното населено място ще реши един много сериозен недостатък на българското общество при осъществяването на обществени инициативи, а именно – нежеланието за участие при липса на пряк личен интерес. Това е и причината в България проведените референдуми да са дело само на партии или лица с много големи финансови възможности, което пък предполага, че обслужват определен личен интерес, а не този на народа.

Цел:

Целият български народ трябва да разбере смисъла на предложенията, които ще донесат справедливост и развитие за държавата и обществото, ако бъдат приети. Едновременно с това избирателите ще имат възможност да припознаят достойните кандидати за кметове и общински съветници въз основа на тяхната ангажираност с организирането на референдумите през 2019 г.

Съгласно, чл. 400 от Изборния кодекс, изборите за кметове се произвеждат по мажоритарна изборна система с регистрирани в едномандатни изборни райони кандидатски листи на:

 1. партии и коалиции;
 2. инициативни комитети (за издигане на независими кандидати).

В тази връзка, на предстоящите местни избори през тази година ще си проличи от една страна кои кандидат – кметове в действителност имат желание да защитават интереса на народа във властта, като съответно станат част от инициативата „Референдуми България 2019“ и от друга, дали българският избирател е готов да гласува за личности, които са се обвързали с договори с избирателите за прозрачност и носене на отговорност. В днешната ситуация, когато е налице основателна обезвереност на народа към политиците-мошеници, наличие на агресивна манипулация от страна на управляващи и едър криминален капитал, горното предложение е единственото реално и работещо решение за излизане на държавата от агонията, в която се намира.

Срок за изпълнение: февруари – юли 2019 г.

Мерки:

 1. Провеждане на срещи в зали и на открито (площади) с местното население по градове и села из страната за разяснение на предложенията, залегнали в референдумите и издигане на независими кандидати за кметове и общински съветници, които ще организират събирането на подписите и застъпничеството за инициативата „Референдуми България 2019“;
 2. Организиране на дискусионни форуми от гражданско сдружение „Прогресивно общество“ с участието на граждани и експерти по национални и местни проблеми, разяснение на законодателството, касаещо пряката демокрация, механизмът за промяна на Конституцията, корупцията по високите етажи на властта, мястото на България в глобалната икономика и възможностите ѝ за включване с автентични български крайни продукти с висока добавена стойност, предложенията залегнали в референдумите и други значими теми;
 3. Организиране на ежеседмични протести на национално и местно ниво в подкрепа на инициативата „Референдуми България 2019“;
 4. Предавания на живо в социалните мрежи – „Фейсбук“ и „YouTube“, участие в национални и регионални медии за информиране на обществото относно инициативата „Референдуми България 2019“.

Втори етап

 1. Внасяне в Народното събрание на заявленията за референдумите и националните граждански инициативи и започване събирането на подписите в подкрепа на тяхното иницииране. Съгласно Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), за задължително произвеждане на национален референдум (Народното събрание е задължено да вземе решение) са необходими подписите на не по-малко от 400 хил. български граждани с избиратели права, събирани в срок от 3 (три) месеца.
 2. Формиране на инициативни комитети по места (във всички общини) за издигане на представителите, обвързали се с инициативата „Референдуми България 2019“ като независими кандидати за кметове и общински съветници и организиране събирането на необходимия брой подписи, необходими за участие им в местните избори през есента тази година (вероятно дата за провеждане на местните избори 27.10.2019 г.).

Цел: Събиране на необходимия брой подписи за иницииране на референдумите и спечелване от представителите на инициативата „Референдуми България 2019“ на най-малко половината от всички 265 общини в страната, задължително София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Бургас, с цел елиминиране на политическата мафия и УРОДЛИВИЯ ФЕОДАЛИЗЪМ по места, който задушва политическия и икономически живот там.

Срок за изпълнение: юли – октомври 2019 г.

Трети етап

След местните избори през октомври тази година и спечелването им от представители на народа, организирали референдумите за справедливост и развитие, а не както досега от пионки на ПОЛИТИЧЕСКАТА МАФИЯ и МЕСТНИТЕ ФЕОДАЛИ, провеждане на избори през януари-февруари 2020 г. две в едно:

 1. За националните референдуми на България 2019 г.

2.Предсрочни парламентарни избори за формиране на 45–то Обикновено народно събрание с една единствена точка – Внасяне на проект за изменение и допълнение в Конституцията на Република България и вземане на решение за провеждане на избори за Велико народно събрание, което да приеме предложенията (ВИЖ ТУК), залегнали в Националната гражданска инициатива, която ще се организира заедно с референдумите през тази година.

Цел:

През 2020 г.:

 1. Провеждане на Велико народно събрание и приемане на предложенията, залегнали в националната гражданска инициатива;
 2. Пряк избор от народа на новия главен прокурор, председателите на върховните съдилища и членовете на Висшия съдебен съвет;
 3. Създаване на Антикорупционна прокуратура за конфискация на над 30 млрд. лв. и вкарване в затвора на премиери, президенти, министър – председатели, министри, народни представители, кметове, висши магистрати, олигарси и местни феодали;
 4. Реализиране на втория модул от референдумна програма за справедливост и развитие „България 2020“, която включва:

– Разваляне на концесионите договори, при които има нарушения и увеличение на концесионните такси при задължително минимум 20 % държавно участие;

– Държавата поема всички доплащания на пациенти със здравно осигурителни права;

– Държавен монопол върху хазартните игри и приходите от тях да се разпределят целево в здравеопазване, образование и спорт;

– Премахване на естествените монополиелектроразпределителните дружества, ВиК операторите, общественият доставчик на природен газ, чрез трансформация на собствеността към техните клиенти;

– Реални цени на горивата чрез премахване монопола, наложен на пазара от производителя на нефтени продукти и големите търговски вериги за горива;

– Преструктуриране на икономиката от ишлемарска и монополна към организиране на производства на автентични крайни български продукти и превръщането на естествените монополи в дружества, изцяло и неотменимо собственост на техните клиенти, които са съответно техни акционери.

Срок за изпълнение: януари – септември 2020 г.