Сдружение „Прогресивно общество“, ЕИК 205508944 е регистрирано с цел да развие законодателната рамка относно прякото участие на гражданите в управлението на държавата чрез референдуми и да поставя на дискусионни форуми проблеми с национално и местно значение и да предлага решения за тях.

На 20.02.2019 г. са открити две разплащателни сметки (в евро и в лева) в „Банка ДСК“ ЕАД на името на Сдружението за набиране на средства, които да се ползват за постигане на целите, залегнали в устава му.

С оглед осигуряване на прозрачност и сигурност за дарителите, всяка седмица ще се публикуват банкови извлечения по двете сметки. Същевременно е даден пасивен достъп до сметките на лица, които не са членове на Сдружението, за да може във всеки един момент да проследяват движенията по тях. Към настоящият момент такъв достъп е предоставен на Максмилиян Михайлов и Николай Захариев.

ОТЧЕТ и банкови извлечения:

Обобщен отчет към 06.10.2019 г.:

Приходи на Сдружението от дарения: 2 172,48 лв.

Таньо Танев – 100 лв., 07.03.2019 г.;

Лалковска Иванова – 100 евро, 28.02.2019 г.;

Радка Мочева – 130 евро, 07.03.2019 г.;

Боян Одажиев –100 евро, 11.03.2019 г.;

Христинка Илиева – 225 евро, 11.03.2019 г.;

Александър Маринов – 30 лв., 13.03.2019 г.;

Ивелина Матева – 200 евро, 14.03.2019 г.;

Атанас Начев – 10 евро, 18.03.2019 г.;

Боян Одажиев – 100 евро, 25.03. 2019 г.;

Стефен Стефанов – 50 евро, 28.03.2019 г.;

Крум Райков – 30 евро, 29.03.2019 г.;

Ануш Ангелов – 100 евро, 07.05.2019 г.

Разходи на Сдружението: 1814,37 лв.

 1. 630,80 лв. за гориво във връзка с организирани събрания на открито, съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите относно информационно – разяснителна кампания за референдумите за справедливост в следните градове: Хасково – 01.03.2019 г., Ямбол – 09.03.2019 г., Стара Загора – 20.04.2019 г., Русе – 23.03.2019 г., Свищов-24.03.2019 г., Пловдив -24.04.2019 г., Благоевград – 05.04.2019 г., Перник – 14.06.2019 г., Велико Търново – 04.06.2019 г., Шумен – 05.06.2019 г., Добрич – 06.06.2019 г., Варна – 07.06.2019 г., Провадия – 19.08.2019 г., Габрово – 20.08.2019 г. и Казанлък – 21.08.2019 г.
 2. 900 лв. за 50 хил. брошури(на 26.06.2019 г. платени 468,00 лв. за 30 хил. брошури от фирма „Рум принт“ ЕООД и на 18.03.2019 г. платени 432 лв. за 20 хил. брошури от фирма „Сокасто“ ЕООД) – приложени фактури;
 3. 123,52 лв. за предпечатна подготовка и печат на 3 броя транспаранти за референдумите – приложени фактури;
 4. 14,15 лв. за куриерски услуги относно изпращане на брошури за разпространение по градовете в страната;
 5. 145,90 лв. – такси за месечно обслужване на банковата сметка на сдружението и такси банкови преводи.

Наличност по банковата сметка на Сдружението към 06.10.2019 г. –  358,11 лв.

Хронология на разходите на Сдружението:

 1. Към 12.03.2019 г.
 • Приходи: 115 лв. и 555 евро.
 • Разходи: 46.70 и 42,90 лв. за гориво (София-Ямбол) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Ямбол относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протестно автомобилно шествие срещу корупцията, неефективната съдебна система, ниските доходи и пенсии. За същото мероприятие е внесено уведомление №04440/06.03.2019 г. до кмета на община Ямбол, съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите(ЗСММ).
 1. Към 19.03.2019 г.

–   Приходи: 145 лв. и 765евро.

–   Разходи:

 1. 46.70 и 42,90 лв. за гориво (София-Ямбол) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Ямбол относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протестно автомобилно шествие срещу корупцията, неефективната съдебна система, ниските доходи и пенсии. За същото мероприятие е внесено уведомление №04440/06.03.2019 г. до кмета на община Ямбол, съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите(ЗСММ).
 2. 432 лв. за отпечатване на 20 хил. броя брошури за инициативата „Референдуми за справедливост България 2019“ и още 200 броя покани за събрание на открито и протест, които ще се проведат на 23.03. и 24.03.2019 г. в гр. Русе и Свищов. Приложена фактура.
 3. 8,26 лв. за куриерски услуги от ЕКОНТ – изпратени брошури -покани за предстоящите събрания в Русе и Свищов, които да бъдат раздадени на местното население преди провеждането на планираните мероприятия.
 1. 3. Към 27.03.2019 г.

–   Приходи: 958,37 лв. и  100 евро.

–   Разходи: 24,02 лв. + 46,70 лв. + 33,09 лв. за гориво (София-Русе – Свищов – София) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Русе и гр. Свищов относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протест срещу грабежа на държавата.

Приложени банкови извлечения:

Към 07.04.2019 г.

– Приходи: 935,48 лв. и  180 евро.

– Разходи:

 • 5,89 лв. за куриерски услуги на „ЕКОНТ“ – изпратени 1500 брошури на г-жа Ивелина Матева за разпространение на територията на гр. Варна.

Към 25.04.2019 г.

– Приходи: 796,51 лв. и  180 евро.

– Разходи:

 • 29,38 лв. за гориво (София-Благоевград – София) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Благоевград относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протест срещу грабежа на държавата;
 • 21,60 и 43,97 лв. за гориво (София-Стара Загора – София) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Стара Загора относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протест срещу грабежа на държавата;
 • 19,59 лв. и 24,43 лв. за гориво (София-Пловдив – София) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Пловдив относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протест срещу грабежа на държавата;
 1. Разходи към 17.09.2019 г.:
 • 05.2019 г. предпечатна подготовка на 2 броя винили за транспаранти – 40 лв. (приложена фактура);
 • 05.2019 г. Печат на винили 2 броя – 56,16 лв. (приложена фактура);
 • 05-10.06.2019 г. – за гориво 23,83 лв. + 49,04 лв. + 29,94 лв. + 30,01 лв. + 33,20 лв. + 30 лв. (София – Велико Търново – Шумен – Добрич – Варна – София – Перник) във връзка с проведени събрания на открито в горепосочените градове относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми;
 • 06.2019 г. – 468,00 лв. за отпечатване на 30 хил. брошури за инициативата „Референдуми за справедливост“ (приложена фактура);
 • 08.2019 г. – 27,36 лв. за отпечатване на винил (приложена фактура);
 • 20 – 28.08.2019 г. – за гориво 29,08 лв. + 33,52 лв. + 19,86 лв. + 19,58 лв. (София – Провадия – Габрово – Казанлък – София) във връзка с проведени събрания на открито в горепосочените градове относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми;

Налична сума по сметката към 13.09.2019 г.: 373,11 лв.

 1. Приложени банкови извлечения: