Сдружение „Прогресивно общество“, ЕИК 205508944 е регистрирано с цел да развие законодателната рамка относно прякото участие на гражданите в управлението на държавата чрез референдуми и да поставя на дискусионни форуми проблеми с национално и местно значение и да предлага решения за тях.

На 20.02.2019 г. са открити две разплащателни сметки (в евро и в лева) в „Банка ДСК“ ЕАД на името на Сдружението за набиране на средства, които да се ползват за постигане на целите, залегнали в устава му.

С оглед осигуряване на прозрачност и сигурност за дарителите, всяка седмица ще се публикуват банкови извлечения по двете сметки. Същевременно е даден пасивен достъп до сметките на лица, които не са членове на Сдружението, за да може във всеки един момент да проследяват движенията по тях. Към настоящият момент такъв достъп е предоставен на Максмилиян Михайлов.

 

ОТЧЕТ и банкови извлечения:

 1. Към 12.03.2019 г.
 • Приходи: 115 лв. и 555 евро.
 • Разходи: 46.70 и 42,90 лв. за гориво (София-Ямбол) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Ямбол относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протестно автомобилно шествие срещу корупцията, неефективната съдебна система, ниските доходи и пенсии. За същото мероприятие е внесено уведомление №04440/06.03.2019 г. до кмета на община Ямбол, съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите(ЗСММ).
 1. Към 19.03.2019 г.

–   Приходи: 145 лв. и 765евро.

–   Разходи:

 1. 46.70 и 42,90 лв. за гориво (София-Ямбол) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Ямбол относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протестно автомобилно шествие срещу корупцията, неефективната съдебна система, ниските доходи и пенсии. За същото мероприятие е внесено уведомление №04440/06.03.2019 г. до кмета на община Ямбол, съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите(ЗСММ).
 2. 432 лв. за отпечатване на 20 хил. броя брошури за инициативата „Референдуми за справедливост България 2019“ и още 200 броя покани за събрание на открито и протест, които ще се проведат на 23.03. и 24.03.2019 г. в гр. Русе и Свищов. Приложена фактура.
 3. 8,26 лв. за куриерски услуги от ЕКОНТ – изпратени брошури -покани за предстоящите събрания в Русе и Свищов, които да бъдат раздадени на местното население преди провеждането на планираните мероприятия.

 

 1. 3. Към 27.03.2019 г.

–   Приходи: 958,37 лв. и  100 евро.

–   Разходи: 24,02 лв. + 46,70 лв. + 33,09 лв. за гориво (София-Русе – Свищов – София) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Русе и гр. Свищов относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протест срещу грабежа на държавата.

Приложени банкови извлечения:

Към 07.04.2019 г.

– Приходи: 935,48 лв. и  180 евро.

– Разходи:

 • 5,89 лв. за куриерски услуги на „ЕКОНТ“ – изпратени 1500 брошури на г-жа Ивелина Матева за разпространение на територията на гр. Варна.

Към 25.04.2019 г.

– Приходи: 796,51 лв. и  180 евро.

– Разходи:

 • 29,38 лв. за гориво (София-Благоевград – София) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Благоевград относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протест срещу грабежа на държавата;
 • 21,60 и 43,97 лв. за гориво (София-Стара Загора – София) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Стара Загора относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протест срещу грабежа на държавата;
 • 19,59 лв. и 24,43 лв. за гориво (София-Пловдив – София) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Пловдив относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протест срещу грабежа на държавата;
 1. Приложени банкови извлечения: