Сдружение „Прогресивно общество“, ЕИК 205508944 е регистрирано с цел да развие законодателната рамка относно прякото участие на гражданите в управлението на държавата чрез референдуми и да поставя на дискусионни форуми проблеми с национално и местно значение и да предлага решения за тях.

На 20.02.2019 г. e открита разплащателна сметка (в лева) в „Банка ДСК“ ЕАД на името на Сдружението за набиране на средства, които да се ползват за постигане на целите, залегнали в устава му.

С оглед осигуряване на прозрачност и сигурност за дарителите, всяка седмица ще се публикуват банкови извлечения по двете сметки. Същевременно е даден пасивен достъп до сметките на лица, които не са членове на Сдружението, за да може във всеки един момент да проследяват движенията по тях. Към настоящият момент такъв достъп е предоставен на Максмилиян Михайлов, Николай Захариев, Боян Одажиев и Искрен Иванов.

ОТЧЕТ и банкови извлечения:

Разходи на Сдружението за периода от 01.01.2020 г. до 11.06.2020 г.

 1. 240 лв. – пресконференция на Сдружение „Прогресивно общество“ в БТА относно представяне на националния референдум срещу еврото и за участието на народа в управлението на държавата – 06.02.2020 г.
 2. 26,50 лв. – печат на транспарант за референдум евро – 13.02.2020 г.
 3. 24,40 лв. за гориво (София-Пазарджик) във връзка с проведена кампания на открито в гр. Пазарджик за събиране на подписи в подкрепа на референдума срещу еврото и за участието на народа в управлението на държавата, съгласно уведомление по ЗСММ до кмета на общината –02.2020 г.
 4. 288 лв. за разпечатване на 300 бр. плакати за референдума за еврото. Приложена фактура – 19.02.2020 г.
 5. 10 лв. за разпечатване на 200 броя бланки за референдума срещу еврото във фирма за копирни услуги в гр. Шумен. Бланките са взети от местните кординатори в града за попълване. Приложена фактура – 18.02.2020 г.
 6. 60 лв. за разпечатване на 1500 бр. бланки за подписите относно референдума за еврото – 21.02.2020 г.
 7. 10 лв. за куриерски услуги Еконт за изпращане на плакати за референдума до Сливен и Ямбол. Приложена фактура. – 21.02.2020 г.
 8. Месечна такса за банковата сметка – 15 лв.
 9. за гориво – 19,62 лв + 27,02 + 39,23 лв + 23,29 лв + 29,59 лв. + 31,79 лв + (София – Велико Търново – 24.02.2020 г.; Шумен –25.02.2020 г.; Добрич – 27.02.2020 г.; Варна – 26.02.2020 г.; Габрово – 28.02.2020 г. и Казанлък – 29.02.2020 г.) във връзка с проведена кампания на открито за събиране на подписи в подкрепа на референдума срещу еврото и за участието на народа в управлението на държавата, съгласно уведомления по ЗСММ до кмета на съответната община.
 10. 15 лв. – Вписване на промяна в обстоятелствата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията – 10.03.2020 г.
 11. 18 лв. принтиране на 300 бр. бланки за рефендума за еврото – 10.03.2020 г. – приложена фактура;
 12. за гориво – 49,92 лв + 23,00 лв  (София – Благоевград – 13.03; Сандански – 11.03. и Петрич – 12.03.2020 г.) във връзка с проведена кампания на открито за събиране на подписи в подкрепа на референдума срещу еврото и за участието на народа в управлението на държавата, съгласно уведомления по ЗСММ до кмета на съответната община.
 13. 5,28 лв. за куриерски услуги – пратка с плакати за популяризиране на референдума до гр. Русе – 12.03.2020 г.
 14. 5,03 лв. за куриерски услуги – получаване на пълни бланки за референдума;
 15. 120 лв. – за счетоводни услуги относно изготвяне на годишен финансов отчет за 2019 г. на Сдружение „Прогресивно общиство“ – 07.04.2020 г.
 16. 20 лв. – вписване в Търговския регистър на покана за свикване на Общо събрание за отчет на дейността на Сдружение „Прогресивно общиство“   през 2019 г. – 27.04.2020 г.;
 17. 44,78 лв. печат на винил за протеста от фирма „Болкан Медия Груп“ ЕООД – 28.05.2020 г. – приложена фактура.

Приходи на Сдружението – единствено от дарения за периода от 01.01.2020 г. до 11.06.2020 г.:

 1. Светла Нешева – 20 лв. – 12.03.2020 г.
 2. Стефан Динов – 230 лв. – 10.03.2020 г.
 3. ГеоргиАнгелов – 50 евро – 06.03.2020 г.
 4. Искрен Иванов – 205 лв. – 04.03.2020 г.
 5. Златан Златев – 200 лв. – 28.02.2020 г.
 6. Анета Велинова – 60 лв. – 26.02.2020 г.
 7. Искрен Иванов – 30 лв. – 24.02.2020 г.
 8. Детелин Кънчев – 300 лв. – 21.02.2020 г.
 9. Милена Петкова – 100 евро – 20.02.2020 г.
 10. Златан Златев – 200 лв. – 13.02.2020 г.
 11. Надежда Маринова – 50 евро – 13.02.2020 г.
 12. Десислава Панчева – 60 лв. – 02.01.2020 г.

Обобщен отчет от 01.03. до 06.10.2019 г.:

Приходи на Сдружението от дарения: 2 372,38 лв.

Радка Мочева – 100 евро – 13.11.2019 г.

Таньо Танев – 100 лв., 07.03.2019 г.

Лалковска Иванова – 100 евро, 28.02.2019 г.;

Радка Мочева – 130 евро, 07.03.2019 г.;

Боян Одажиев –100 евро, 11.03.2019 г.;

Христинка Илиева – 225 евро, 11.03.2019 г.;

Александър Маринов – 30 лв., 13.03.2019 г.

Ивелина Матева – 200 евро, 14.03.2019 г.;

Атанас Начев – 10 евро, 18.03.2019 г.;

Боян Одажиев – 100 евро, 25.03. 2019 г.;

Стефен Стефанов – 50 евро, 28.03.2019 г.;

Крум Райков – 30 евро, 29.03.2019 г.;

Ануш Ангелов – 100 евро, 07.05.2019 г.;

 

Разходи на Сдружението: 1754,37 лв.

 1. 630,80 лв. за гориво във връзка с организирани събрания на открито, съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите относно информационно – разяснителна кампания за референдумите за справедливост в следните градове: Хасково – 01.03.2019 г., Ямбол – 09.03.2019 г., Стара Загора – 20.04.2019 г., Русе – 23.03.2019 г., Свищов-24.03.2019 г., Пловдив -24.04.2019 г., Благоевград – 05.04.2019 г., Перник – 14.06.2019 г., Велико Търново – 04.06.2019 г., Шумен – 05.06.2019 г., Добрич – 06.06.2019 г., Варна – 07.06.2019 г., Провадия – 19.08.2019 г., Габрово – 20.08.2019 г. и Казанлък – 21.08.2019 г.
 2. 900 лв. за 50 хил. брошури(на 26.06.2019 г. платени 468,00 лв. за 30 хил. брошури от фирма „Рум принт“ ЕООД и на 18.03.2019 г. платени 432 лв. за 20 хил. брошури от фирма „Сокасто“ ЕООД) – приложени фактури;
 3. 123,52 лв. за предпечатна подготовка и печат на 3 броя транспаранти за референдумите – приложени фактури;
 4. 14,15 лв. за куриерски услуги относно изпращане на брошури за разпространение по градовете в страната;
 5. 60 лв. по договор за наем за личната ми лека кола, които са възстановени в сметка на сдружението, чрез дарение на следващия ден. Същото е извършено с оглед изискването на счетоводното законодателство, за да може да се изразходват средства за гориво при пътуванията с колата.

145,90 лв. – такси за месечно обслужване на банковата сметка на сдружението и такси банкови преводи;

Обобщен отчет към 06.10.2019 г.:

Приходи на Сдружението от дарения: 2 172,48 лв.

Таньо Танев – 100 лв., 07.03.2019 г.;

Лалковска Иванова – 100 евро, 28.02.2019 г.;

Радка Мочева – 130 евро, 07.03.2019 г.;

Боян Одажиев –100 евро, 11.03.2019 г.;

Христинка Илиева – 225 евро, 11.03.2019 г.;

Александър Маринов – 30 лв., 13.03.2019 г.;

Ивелина Матева – 200 евро, 14.03.2019 г.;

Атанас Начев – 10 евро, 18.03.2019 г.;

Боян Одажиев – 100 евро, 25.03. 2019 г.;

Стефен Стефанов – 50 евро, 28.03.2019 г.;

Крум Райков – 30 евро, 29.03.2019 г.;

Ануш Ангелов – 100 евро, 07.05.2019 г.

Разходи на Сдружението: 1814,37 лв.

 1. 630,80 лв. за гориво във връзка с организирани събрания на открито, съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите относно информационно – разяснителна кампания за референдумите за справедливост в следните градове: Хасково – 01.03.2019 г., Ямбол – 09.03.2019 г., Стара Загора – 20.04.2019 г., Русе – 23.03.2019 г., Свищов-24.03.2019 г., Пловдив -24.04.2019 г., Благоевград – 05.04.2019 г., Перник – 14.06.2019 г., Велико Търново – 04.06.2019 г., Шумен – 05.06.2019 г., Добрич – 06.06.2019 г., Варна – 07.06.2019 г., Провадия – 19.08.2019 г., Габрово – 20.08.2019 г. и Казанлък – 21.08.2019 г.
 2. 900 лв. за 50 хил. брошури(на 26.06.2019 г. платени 468,00 лв. за 30 хил. брошури от фирма „Рум принт“ ЕООД и на 18.03.2019 г. платени 432 лв. за 20 хил. брошури от фирма „Сокасто“ ЕООД) – приложени фактури;
 3. 123,52 лв. за предпечатна подготовка и печат на 3 броя транспаранти за референдумите – приложени фактури;
 4. 14,15 лв. за куриерски услуги относно изпращане на брошури за разпространение по градовете в страната;
 5. 145,90 лв. – такси за месечно обслужване на банковата сметка на сдружението и такси банкови преводи.

Наличност по банковата сметка на Сдружението към 06.10.2019 г. –  358,11 лв.

Хронология на разходите на Сдружението:

 1. Към 12.03.2019 г.
 • Приходи: 115 лв. и 555 евро.
 • Разходи: 46.70 и 42,90 лв. за гориво (София-Ямбол) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Ямбол относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протестно автомобилно шествие срещу корупцията, неефективната съдебна система, ниските доходи и пенсии. За същото мероприятие е внесено уведомление №04440/06.03.2019 г. до кмета на община Ямбол, съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите(ЗСММ).
 1. Към 19.03.2019 г.

–   Приходи: 145 лв. и 765евро.

–   Разходи:

 1. 46.70 и 42,90 лв. за гориво (София-Ямбол) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Ямбол относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протестно автомобилно шествие срещу корупцията, неефективната съдебна система, ниските доходи и пенсии. За същото мероприятие е внесено уведомление №04440/06.03.2019 г. до кмета на община Ямбол, съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите(ЗСММ).
 2. 432 лв. за отпечатване на 20 хил. броя брошури за инициативата „Референдуми за справедливост България 2019“ и още 200 броя покани за събрание на открито и протест, които ще се проведат на 23.03. и 24.03.2019 г. в гр. Русе и Свищов. Приложена фактура.
 3. 8,26 лв. за куриерски услуги от ЕКОНТ – изпратени брошури -покани за предстоящите събрания в Русе и Свищов, които да бъдат раздадени на местното население преди провеждането на планираните мероприятия.
 1. 3. Към 27.03.2019 г.

–   Приходи: 958,37 лв. и  100 евро.

–   Разходи: 24,02 лв. + 46,70 лв. + 33,09 лв. за гориво (София-Русе – Свищов – София) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Русе и гр. Свищов относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протест срещу грабежа на държавата.

Приложени банкови извлечения:

Към 07.04.2019 г.

– Приходи: 935,48 лв. и  180 евро.

– Разходи:

 • 5,89 лв. за куриерски услуги на „ЕКОНТ“ – изпратени 1500 брошури на г-жа Ивелина Матева за разпространение на територията на гр. Варна.

Към 25.04.2019 г.

– Приходи: 796,51 лв. и  180 евро.

– Разходи:

 • 29,38 лв. за гориво (София-Благоевград – София) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Благоевград относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протест срещу грабежа на държавата;
 • 21,60 и 43,97 лв. за гориво (София-Стара Загора – София) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Стара Загора относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протест срещу грабежа на държавата;
 • 19,59 лв. и 24,43 лв. за гориво (София-Пловдив – София) във връзка с проведено събрание на открито в гр. Пловдив относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми и протест срещу грабежа на държавата;
 1. Разходи към 17.09.2019 г.:
 • 05.2019 г. предпечатна подготовка на 2 броя винили за транспаранти – 40 лв. (приложена фактура);
 • 05.2019 г. Печат на винили 2 броя – 56,16 лв. (приложена фактура);
 • 05-10.06.2019 г. – за гориво 23,83 лв. + 49,04 лв. + 29,94 лв. + 30,01 лв. + 33,20 лв. + 30 лв. (София – Велико Търново – Шумен – Добрич – Варна – София – Перник) във връзка с проведени събрания на открито в горепосочените градове относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми;
 • 06.2019 г. – 468,00 лв. за отпечатване на 30 хил. брошури за инициативата „Референдуми за справедливост“ (приложена фактура);
 • 08.2019 г. – 27,36 лв. за отпечатване на винил (приложена фактура);
 • 20 – 28.08.2019 г. – за гориво 29,08 лв. + 33,52 лв. + 19,86 лв. + 19,58 лв. (София – Провадия – Габрово – Казанлък – София) във връзка с проведени събрания на открито в горепосочените градове относно информационно – разяснителна кампания за същността на пряката демокрация, осъществявана чрез референдуми;

Налична сума по сметката към 13.09.2019 г.: 373,11 лв.

 1. Приложени банкови извлечения: