Национална гражданска инициатива „“КРАЙ“ на мизерните пенсии и работещите бедни в България“,

която се провежда по реда на чл. 45 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

КАКВИ ПРОМЕНИ ИСКАМЕ?

С инициативата се иска Народното събрание да приеме следните законодателни промени:

1. Размерът на минималната пенсия от 01.09.2020 г. да е минимум 10 % над линията на бедност (или 400 лв. за 2020 г.) и еднократно увеличение на всички останали пенсии с 40 %.

минималната пенсия става 400 лв., а средната 540 лв.

2. Въвеждане на необлагаем минимум от 01.09.2020 г., обвързан с размера на средната брутна работна заплата (СРЗ) за родители, които са осигурявани непрекъснато за период от най-малко 12 месеца и имат най-малко средно образование, както следва: за родители с три деца – 100% от размера на СРЗ (1349 лв.), с две деца – 80 % от СРЗ (1079 лв.), с едно дете – 60 % от СРЗ (809 лв.). За всички останали осигурени лица необлагаемият минимум да бъде равен на размера на минималната работна заплата (610 лв. за 2020 г.).

         – при всеки работещ на месец остават от 61 до 135 лв.

         Целта на въпросните предложения е:

         1. да се подобри жизнения стандарт на българите – според Евростат над 2,32 милиона души в България живеят в риск от бедност, като 39,2 % от българските граждани нямат възможност да отопляват домовете си,  30,5 % не могат да си позволят едноседмична годишна почивка и т.н.;

         2. да се намали подоходното неравенство – през 2017 г. съотношението на доходите на най-богатите и най-бедните 20% от българското население достигна рекордните за Европейския съюз 8.2 пъти;

         3. да се спре грабежа на българските данъкоплатци. Ежегодно от хазната изтичат над 8 млрд. лв. чрез нагласени обществени поръчки, подарени концесии за злато и други редки и ценни метали, неплащане на ДДС и акциз, неефективно харчене на средства от програмите на Европейския съюз и пр. За 30-те години на криминален преход този грабеж произведе шепа новобогаташи, обрече няколко милиона българи на страдание и мизерия, а над 2 млн. наши сънародници прокуди в чужбина;

         4. да се ускори икономическия растеж, чрез стимулиране на вътрешното потребление посредством различни стимули, в т.ч. въпросните данъчни облекчения и увеличение на пенсиите, с които ще се повиши разполагаемият месечен доход на нискодоходните групи от населението.

КАК МОЖЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ ИНИЦИАТИВАТА?

 1. Как да ни изпратите подписите ? По един от следните начини:
 2. https://drive.google.com/open?id=18TXZNpZ8nZxbSOYq5DSuWlCPPRX9KdD7&usp=sharing – карта с населените места и телефонните номера на координатори в България и чужбина, където може да предадете събраните подписи, както и на места, където можете да се подпишете;
 3. На пощенската кутия в Български пощи АД, до която да изпращате от страната и чужбина събраните от Вас подписи;
  Български пощи
  Пощенски клон 1407
  Пощенска кутия 102
  бул. Черни връх
  гр. София
  Росен Пламенов Миленов
 4. За страната – куриерски услуги с „Еконт“ или „Спиди“:
  СПИДИ София – Драгалевци, ул. „Ябълкова градина“ 2, 1000 кв. Драгалевци, София. За Росен Пламенов Миленов
  Еконт офис София Драгалевци, ул. „Папрат“ №18, 1415 кв. Драгалевци, София. За Росен Пламенов Миленов

         Кой и кога я е учредил?

         НГИ „“КРАЙ“ на мизерните пенсии и работещите бедни в България“ беше учредена на 08.03.2020 г. в София от 59 граждани с избирателни права. Учредителите избраха Инициативен комитет с председател Росен Миленов и членове: Огнян Боюклиев, Детелин Кънчев, Венислава Атанасова и Стоян Енчев.

         Къде и кога ще бъде внесена?

         Инициативата ще бъде внесена на 09.06.2020 г. в Народното събрание, съгласно Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.