Желаете ли местното население да може да инициира местни референдуми по всички въпроси от компетентността на общинския съвет, кметът на района или кметството?“