„Желаете ли предложението на местен референдум да бъде прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от 20 на сто от избирателите в съответната община и ако с „да“ са гласували повече от половината, участвали в референдума?“