Задължения, които приемам да изпълня, ако бъда избран за министър – председател

Цел:

Прозрачност, отговорност, равнопоставеност.

Мерки:

  1. Задължавам се ежеседмично (всяка неделя) да давам отчет по БНТ с продължителност 60 минути, в което време ще излагам в рамките на 15 минути предприетите действия във връзка със заложените цели в програмата на оглавяваното от мен правителство, а в останалата част от времето ще отговарям на въпроси, задавани от зрители по телефона или чрез социалните мрежи.
  1. Задължавам се всеки месец да посещавам по два областни административни центъра, където, в най-голямата налична за населеното място конферентна зала, в рамките на два астрономически часа да отговарям на въпроси на граждани и посочени от тях проблеми, за които ще бъда задължен в рамките на едномесечен срок да бъде предложено решение в частта на проблема, която е в компетенцията на централната изпълнителна власт.
  1. Задължавам се в първия работен ден от встъпването ми в длъжност като министър-председател да си определя основна месечна работна заплата равна на три минимални раобтни заплати.
  1. По време на мандата се задължавам да ползвам среден клас служебен автомобил (на стойност до 39 000 лв.) без специален режим на движение, без лична охрана, само с шофьор.
  1. По време на мандата ще ползвам собственото си жилище.
  1. Задължавам се да не ползвам почивните бази на Министерски съвет и Университетска болница „Лозенец“ (Правителствена) към него.