С настоящия референдум се иска изменение и допълнение на конкретни разпоредби в Изборния кодекс, които касаят начина на формиране на всички видове изборни комисии. Това означава преминаване от политико – квотния принцип, прилаган в момента към пряк избор от народа на членовете на централната избирателна комисия (ЦИК), регионалните избирателни комисии (РИК) и общинските избирателни комисии (ОИК), както и въвеждане на професионалното начало при избора за членове на секционно – избирателните комисии (СИК). Предложеният механизъм е единствения начин да се гарантира независимостта на избирателните комисии от политически и корпоративни лица и групи. Защото в момента ПОЛИТИЧЕСКАТА МАФИЯ прави избори само и единствено в техен интерес, за да остане на власт и да държи „кокала“, а това продължава вече десетилетия наред. Следващите предложения от референдума са свързани със:

– създаване на избирателен списък за премахване на т. нар. „мъртви души“ в избирателните списъци, които са над 1 млн. души според експерти по изборно законодателство;

– осигуряване на видеозаснемане със звукозапис във всяка избирателна секция през целия изборен ден, включително при преброяването и попълването на протокола с резултатите, което ще даде прозрачност и ще предотврати манипулациите в изборния ден;

– участие на магистрати и адвокати във всяка СИК за коректно прилагане на изборното законодателство.

Гореизложените предложения са гаранция за провеждането на честни парламентарни, президентски и местни избори, с които да се направи селекция на възможно най-добрите кандидатури за изборните държавни длъжности, а не както сега – на всеки следващи избори да наблюдаваме отново възпроизвеждане на едни и същи политически престъпници във властта.  Също така без честни избори, дори и един референдум няма да може да се реализира – показа го практиката с последния такъв, иницииран от Слави Трифонов.

Заложеното предложение за мажоритарен избор на народни представители, залегнало в референдума, трябва да отговори на възникналата необходимост избирателят да има възможност да гласува за личности, които са изградили добро име в обществото със своята професионална експертиза и нравствени качества. До момента сме свидетели точно на обратното – кандидатите за народни представители са „спуснати“ от политическите централи или са подставени лица на олигарси и други неформални кръгове. Същевременно мажоритарният избор е необходима предпоставка за въвеждане на института на отзоваването, което е заложено в националната гражданска инициатива (средство за пряко участие на гражданите в управлението, уредено в ЗПУГДВМС) за конституционни промени, която ще върви успоредно с референдумите. Отзоваването е реална гаранция, че представителите на народа във властта ще изпълняват дадените предизборни обещания под угрозата, че във всеки един момент може да бъдат отзовани.

Мотиви към предложенията – ВИЖ ТУК !

  1. Желаете ли създаване на регистър на избирателите по техния действителен настоящ адрес в страната и в чужбина въз основа на данните, с които разполагат всички държавни институции и запознаване на гражданите с данните от него с цел потвърждаването им лично от всеки избирател?
  2. Желаете ли всички 28 члена на Централната избирателна комисия и тези на Районните и Общинските избирателни комисии да се предлагат от инициативни комитети от 5 до 15 граждани и да се избират пряко от народа, като кандидатите не трябва да членуват в политически партии или да се членували в такива през последните пет години?
  3. Желаете ли всички членове на Секционните избирателни комисии(СИК) да се назначават от Районните избирателни комисии(РИК) и Общинските избирателни комисии(ОИК) с конкурс и след успешно издържан обучителен курс, като същите не трябва да членуват в политически партии или да се членували в такива през последните пет години?
  4. Желаете ли задължително участие на магистрат, адвокат или преподавател по право във всяка секционно – избирателна комисия, които да съблюдават за коректното прилагане на изборното законодателство?
  5. Желаете ли във всяка избирателна секция да има видеозаснемане със звук, излъчвано на живо на интернет страницата на районната, съответно общинската избирателна комисия през целия изборен ден, включително при броенето на бюлетините и вписване на резултата от гласуването в протокола?
  6. Желаете ли от 2019 г. да се гласува и дистанционно, по електронен път при провеждането на изборите, референдумите и при набиране на подписите за иницииране на референдумите?
  7. Желаете ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с относително мнозинство в многомандатни избирателни райони при гласували не по – малко от половината с право на глас?