„Желаете ли задължителен местен референдум да се инициира с подписите на минимум една десета от избирателите, участвали на последните избори за кмет и общински съветници, събирани в продължение на не повече от 4 месеца?“