настоящия национален референдум се иска:

  1. Въвеждане в Наказателния кодекс на престъплението „незаконно обогатяване“, по което да бъдат разследвани всички политици, участвали в управлението на страната през последните 30 години и свързаните с тях лица, на които реално се води откраднатото от държавата, демек от народа. Защото без конфискация на над 30 млрд. лв. и вкарване в затвора на премиери, президенти, висши магистрати и олигарси, българите няма как да се обединим и да тръгнем по един градивен път. Немислимо е едни хора, откраднали по няколкостотин милиона да застанат редом с мнозинството техни сънародници, които не могат да си платят дори битовите сметки и да отстояват заедно една кауза.
  2. Разпределянето на публичните средства през обществени поръчки, концесии и евросредства да се осъществява от народа през обществени съвети – на 500 човека по един представител, а не това да е привилегия (съгласно действащото законодателство) на министри, кметове и различни ръководители в държавната администрация, назначени по политическа и корпоративна линия и съответно обслужващи техния интерес, тоест на МАФИЯТА. Очевадно за всички е, че във властта случайни хора няма и именно поради това управляващите никога не работят в обществен интерес, а само за силните на деня. Потвърждение на този факт са данните от проучване на социологическа агенция „АФИС“, изнесени миналия месец, според което близо 71% от българите смятат, че политическата система в България работи за богатите, а те в преобладаващата си част са трупали състояние с престъпления;
  3. Ръководителите на всички нива в държавната администрация да се избират с пряко гласуване от изпълнителския състав. Целта е напълно да се елиминира политическото кадруване в администрацията, което води до назначение на хора без професионални, организационни и морални качества, т. нар. „калинки“, „парашутисти“ и т.н., които облечени във власт обслужват само МАФИЯТА.
  4. Намаляване на годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите от 11 на 3 лева за един получен действителен глас на последните парламентарни избори. С предложението се цели да се ограничи разхищението на държавни пари, защото е срамно и безочливо най-бедната страна в Европейския съюз да плаща най-големите субсидии на политиците си, които същевременно са и едни от най-корумпираните на континента според редица международни изследвания.

С приемането на гореизложените предложения ще се отнеме възможността на политиците, чрез заеманите от тях длъжности, да осъществяват незаконни схеми. С приемането на горните предложения, наред със заложеното в националната гражданска инициатива обвързване на заплатите на народните представители с три минимални работни заплати (1680 лв. при МРЗ за 2019 г.-560 лв.) и премахване на всички полагащи им се допълнителни суми и привилегии, депутатското място ще стане непривлекателно, защото няма да има „далавера“. Тогава вече може да имаме истински общественици в Народното събрание, а не като сега – 70 % са най-големите мошеници и крадци, събрани от цялата страна, а останалите 30 % –  апаратчици от политическите централи, превърнали депутатството в професия.

Мотиви към предложенията – ВИЖ ТУК !

  1. Желаете ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалиции да бъде 3 (три) лева за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?
  2. Желаете ли престъплението „незаконно обогатяване“, представляващо значително увеличаване на средствата на лице, заемащо или заемало ръководна длъжност и на свързани с него лица, за което те не могат да дадат разумно обяснение от гледна точка на законните им доходи, да бъде включено в Наказателния кодекс на Република България?
  3. Желаете ли ръководителите в държавната администрация – председатели на изпълнителни агенции и комисии, директори на главни дирекции, дирекции, началници на отдели и сектори и тези на търговските дружества с над 50 % държавно или общинско участие, които отговарят на изискванията за образователна степен, ранг и професионални качества да се избират от служителите на съответното структурно звено, чрез пряко и тайно гласуване?
  4. Желаете ли да бъдат създадени обществени съвети към възложителите на обществени поръчки, концесии и управляващите органи на оперативните програми за финансиране с евросредства, а инвестиционни проекти със стойност над 100 млн. лв., включително концесиите, да се решават/разрешават с референдум. Членовете на съветите да се избират пряко от народа, на 500 избиратели по един представител?