Въпреки очевадните обстоятелства за картел при цените на горивата и монопол на определени големи играчи в бранша през последните близо петнадесет години, неколкократните дълги разследвания на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не доказаха никакви нарушения и съответно не наложиха нормативно предвидените за това санкции. Проведените през годините протести срещу високите цени на горивата също не дадоха резултат. Падането на цените на течните горива до реалните пазарни стойности в страната днес е жизнено необходимо, както за икономиката, защото това ще я направи по – конкурентноспособна, така и за потребителите, като отнема по –малки суми от разполагаемия им доход, а в днешния динамичен и мобилен живот тези стоки са изключително голямо перо от бюджета на всеки. Затова ако ние – потребители и предприемачи – искаме да не бъдем ежедневно ограбвани, трябва да направим необходимите законови промени.

Решение има и то е залегнало в инициативата Референдуми „България 2020“, а именно:

 „Искате ли държавата да управлява 28 данъчни склада за течни горива и да създаде дружество за внос на такива от страни – производителки на петрол, предимно на бартерна основа петрол срещу местна продукция?“.

  1. Държавата ще регистрира и управлява по Закона за акцизите и данъчните складове 28 данъчни (акцизни) склада за течни горива във всички административни области на страната с цел либерализиране на пазара. С тази мярка ще се даде възможност на малки и средни фирми също да участват на местния пазар на горива, съответно ще стимулира вноса и ще се диверсифицират източниците на доставки. Към настоящия момент част от доставчиците на горива не разполагат с такива складове заради наложените им административни и финансови тежести, особено с последния внесен законопроект в Народното събрание от месец март тази година, с който се въвежда изискване за банкова гаранция в размер до 500 хил. лв. и уставен капитал от 3 млн. лв. От друга страна, в този бизнес продължават да важат силовите методи от прехода и най-лошото е, че те се осъществяват със знанието и разрешението на управляващите. Това обстоятелство е бариера за навлизането в бранша на предприемачи с пазарно – ориентирано мислене, а не търсещи спекула и заобикаляне плащането на акциз и ДДС.
  2. Държавата ще създаде дружество „Булнефт“, което ще осъществява внос на горива по двустранни търговски споразумения, предимно на бартерна основа петрол срещу местна продукция. По този начин ще се окаже конкурентен натиск върху местните производители, а това ще доведе до намаление на цените за потребителите и бизнеса, което е задължителна стъпка във времена на свръхпредлагане и голям избор на доставчици на международните пазари. От друга страна ще се осигурят платежоспособни пазари за автентичните български крайни продукти с висока добавена стойност, които ще се произвеждат в страната и ще допринесат за устойчив икономически растеж.