Финансово обезпечаване на предлаганата от мен Програма

ПРИХОДИ

За период една бюджетна година, а при непълна такава – за 12 последователни месеца, бюджетът ще бъде увеличен с 7 млрд. лв. на база Бюджет 2017 г. посредством преустановяване на незаконните схеми, с които се ощетява фиска, както в приходната част (данъчни и неданъчни постъпления), така и в разходната такава (разпределение на публичните средства през обществени поръчки). Ще бъдат оповестени престъпните механизми, чрез които през годините назад се е ощетявал бюджета и съпричастните към това лица.

Конфискация на 30 млрд. лв., които са престъпно усвоени от политическите лица, участвали в управлението на страната в периода 1990 – 2017 г. при предстоящия наказателен процес. Финансовите средства ще бъдат насочени към здравеопазване, образование, пенсии и развиване на експортно ориентирана икономика с автентични български продукти.

Срок за изпълнение: две години

РАЗХОДИ

  • 2 млрд. лв. към бюджета на НЗОК (Здравеопазване);
  • 2 млрд. лв. към Министерство на образованието;
  • 1 млрд. лв. за електронно управление;
  • 10 млрд. лв. за реализиране на икономическите проекти;
  • 1 млрд. лв. за инфраструктура.