Етериум платформа за гласуване

Тя е отворена софтуерна платформа, базирана на блокчейн технологията. Блокчейн технологията е революционно постижение на науката и дава възможност за лесен достъп, прозрачност, достоверност, бързина и сигурност, без всякаква възможност за цензура, измама или намеса на трета страна в процеса на гласуване. Тя позволява да си взаимодействаме помежду си без посредници. Това гради доверие в хората и най-важното – личната ангажираност и отговорност към обществените процеси, които ни засягат пряко и са основа за нашата социална и професионална реализация. Това е възможност за реално прилагане на пряката демокрация, която ни е толкова необходима сега, за да изолираме псевдоелита и техните платени клакьори, които манипулират изборния процес за печелене на власт и използването ѝ в личен интерес. С нея ще се осъществи цялостна промяна на политическия модел в страната, който генерира корупция, институционална разруха и демографска катастрофа вече 30 години.

Какво представляват блокчейн технологиите?

Това е електронен споделен регистър/дневник, който позволява на участниците в системата да извършват операции или транзакции, при които всеки има контрол, но никой не контролира. Децентрализирана система, която не се управлява от централен орган. За разлика например от фейсбук, тук няма администратор. Този регистър не се намира на едно място – сървър, а е разпределен на компютрите на всички участници в него, които образуват мрежа. Всяко действие на отделния участник в регистъра се записва по хронологичен ред и автоматично се потвърждава – копира от всички компютри в мрежата на останали членове, тоест те имат ролята на колективен нотариус. Съответно записа вече не може да бъде променен от направилия го или някой друг, освен със съгласието на всички участници в мрежата. Ако случайно някой тръгне да прави опити за промяна, системата го изхвърля. Същевременно блокчейнът осигурява в реално време общ поглед върху всички операции между ангажираните страни, а наличието на прозрачност днес е изключително важно. И всичко това става изключително бързо в реално време. От друга страна, тази технология е изградена с напреднал криптографски стандарт, което я прави сигурна и безотказна в дигиталната ера. И не на последно място – лесният достъп при гласуване, които осигурява въпросната технология в днешния динамичен и натоварен живот. А именно, че избирателите имат възможност да участват във вътрешнопартийната, законодателната, изпълнителна и местна власт от компютъра вкъщи, лаптопа по време на почивка, смартфона по време на пътуване.

За повече информация:

Росен Миленов

моб. № 0878/786 669

ел. поща: azupravlqvam@gmail.com

фейсбук страница – https://www.facebook.com/referendum.politici/

сайт – https://dogovorat.com/