Договорът като гарант за изпълнение на политическата програма

(Това, което предлагам, е механизъм и програма за управление на страната, която всеки министър – председател, независимо кой и да е той, е необходимо да изпълнява, за да заслужи доверието на избирателите)

 

Когато дойде време за избори в страната, политиците започват да ни засипват с бомбастични обещания и да водят помежду си фалшиви епични битки, но никой не предлага решение на крещящия въпрос за пропастта в доверието между политиците и народа. Тъй като към настоящия момент отношенията между тези две групи се характеризират с:

  • липса на доверие от страна на народа спрямо политиците, произтичащо от безкрайните “празни” обещания за по – добър живот, каквито се оказват всички техни неизпълнени политически програми;
  • очевидното незаконно забогатяване на всеки, докопал се до властта за сметка на тези, които са го избрали – народа;
  • съзнателен отказ от търсене на отговорност за престъпленията на политическите лица от страна на правораздавателните органи;
  • липса на ефективна правна форма за поемане на реална отговорност от политиците,

Предлагам тези отношения да се уредят с Договор за поръчка, който може да съгласува волята на страните за изпълнение на действията, залегнали в неговия предмет и за носене на отговорност при неизпълнение.

След като даваме кредит на политическо доверие на кандидатите за народни представители с гласуването си за тях, редно е да изискваме да предоставят насреща някакво обезпечение, от което ние, гражданите, да се удовлетворим в случай, че бъдещите властимащи не изпълнят политическите си обещания, а използват властта самоцелно за лични облаги.  Защо гражданинът да носи пълна отговорност за действията си, а в същото време лицата, участващи в управлението на страната да не носят никаква? Договорът за поръчка е решението.

В предмета на договора са включени правни действия, които ще бъдат изпълнени от мен, ако бъда избран за министър – председател от Обикновеното народно събрание и които по своята същност представляват предложени конкретни мерки за подобряване ефикасността при функционирането на различните сектори от обществения и икономически живот в страната. Неизпълнението в срок на което и да е от тях, заедно или поотделно, поражда отговорност, изразяваща се в:

  • поемане на задължение в срок от 1 (един) месец от неизпълнението да подам оставка на оглавяваното от мен правителство и от момента на освобождаване на длъжността министър – председател, за срок от 20 (двадесет) години, да извършвам 15 (петнадесет) дни месечно, четири часа дневно почистване чрез ръчно метене на битови отпадъци около кошчетата и забърсване на пейките в участъка – пешеходната зона на бул. „Витоша“, гр. София, между улица „Алабин“ и бул. „Патриарх Евтимий“.

В договора са включени и други задължения, които приемам да изпълня, ако бъда избран за министър – председател:

  • поемане на задължение за срок от 30 (тридесет) години, започващ от момента на встъпването ми в длъжност като министър – председател, да обявявам на поддържан от мен профил в социалните мрежи или уебсайт, ежемесечно, семейните приходи и разходи, попълнени в следния формат, както следва: храна, дрехи, движимо имущество (МПС, черна и бяла техника), недвижимо имущество, участия в търговски дружества и кооперации, забавления (екскурзии и почивки в страната и чужбина) и банкови сметки (вкл. дебитни и кредитни карти);
  • поемане на задължение за срок от 20 (двадесет) години, започващ от месеца, следващ този на освобождаване на длъжността министър-председател, личният ми месечен доход от всякакви източници да не надвишава размера на четири минимални работни заплати.

За всеки гражданин, подписал Договора за поръчка, с който ми възлага изпълнението на правните действия по реализирането на мерките в предложената от мен програма, не произтичат задължения, а само права – по всяко време да се информира за изпълнение на поръчката и да контролира изпълнението на договора. Но най – значимото сред тях е възможността на гражданина да предяви иск пред съда, с който да иска изпълнение на всички поети от мен задължения по договора, в случай че е налице неизпълнение на някоя от мерките точно и в срок. За точното изпълнение съм предвидил количествени индикатори по различните мерки, както и срокове за изпълнението им.

Ако някой друг има предложение за по – прецизна юридическа форма за уреждане на този вид отношения, аз съм готов да я приема и обвържа с нея изпълнението на предлаганата от мен програма за управление на страната.

Програмата е отворена за правене на предложения, корекции и допълнения от всеки гражданин или организация. За целта ще бъдат организирани кръгли маси за експертно обществено обсъждане и тематични дискусии на територията на всички общини в страната.

 

Настоящата програма за управление на страната може да бъде реализирана при наличието на референдумна република, тоест всички граждани с избирателни права да гласуват законите и разпределят публичните средства.

Зад мен няма олигарси, неформални кръгове от генерали, номенклатурчици, комсомолци и НПО-та, работещи по грантови схеми. Аз нямам банка от хора, които да „спускам“ за кандидати за народни представители и министри. Аз имам волята и куража да поискам да живея в правова държава, а не в такава, овладяна от мафията. Вярвам, че всеки българин иска това. Аз не съм нещо повече от който и да било български гражданин, но съм много повече от всеки крадлив български политик, олигарх, местен феодал и селско тарикатче.

Нека всеки, който има воля да разбие системата и припознава  ДОГОВОРЪТ и ПРОГРАМАТА като своя философия за функционирането на обществените отношения, да се свърже с мен!

Да напишем „правилата на играта“, по които искаме да функционира ефективно НАШАТА държава.