Хазартните игри (традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, хазартни игри в игрално казино, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти и др.) и дейностите по Закона за хазарта ще могат да се организират само от държавата, с изключение на онлайн залаганията, където организатори ще продължат да бъдат търговски дружества, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел. Държавата също ще изгради една онлайн платформа за залагания.

Приходите от хазартна дейност ще се разпределят целево в здравеопазване, образование и спорт.

Предложението е залегнало в програмата на Движение „Аз управлявам“ (виж тук) и като въпрос в „Референдума за съдене на политическите лица от прехода“ (виж тук), а именно „Искате ли държавата да организира хазартните игри и приходите  да се разпределят целево в здравеопазване, образование и спорт?“.

Мотиви:

  1. С организирането на хазартни дейности от страна на държавата, които по принцип имат негативни пpиcтpacтявaщи eфeĸти върху хората, ще се постигне социална компенсация на участниците и въобще на обществото чрез целевото разпределение на приходите от тях. Средствата ще бъдат поравно разпределени в три области – спорт, образование и здравеопазване. Спорт – парите директно ще отиват при отделните спортни клубове, без да минават през федерациите. Образование – за спортно – културни мероприятия на учениците. Здравеопазване – за пълното заплащане от държавата на медицинските изделия, които се поставят на пациента в болничната помощ.

За информация – през 2017 г. приходите от хазартни игри са в размер на над 3 млрд. лв., а внесените данъци за тези дейности за 2016 г. са 177 млн. лв., като до септември 2017 г. са 144 млн. лв. От една страна, тези ниски данъчни ставки говорят за изключително голям лобизъм и стотици милиони комисионни към политиците, от друга страна този оборот представлява 3 % от БВП. Това означава, че ние се отказваме от националния доход, което фактически е намаляване на покупателната способност на населението и то за жизненоважни потребности – храна, здраве и образование, защото социологическите изследвания, а и действителността показват, че най-уязвими са бедните домакинства, които напримерно при т. нар. „търкане на билетчета“ виждат единствената възможност да повишат доходите си.

  1. Тази търговска дейност е с високи вероятности за измами и престъпления, затова предлагането на хазартни продукти от държавни компании е начин те да се преборят и в крайна сметка да се отмени незаконния хазартен пазар, особено по отношение на избягването на данъци или прането на пари. Затова, в Европа водещите държави като Франция, Германия, Австрия, Швеция и други са наложили държавен монопол върху всички хазартни дейности. С най-големи традиции е френската национална лотария, известната още под името La Française des Jeux, която през 2017 г. генерира 16 млрд. евро приходи.
  2. Онлайн залаганията ще се развиват на свободния пазар, защото практиката в Европа и на други места по света показва, че там където държавата е наложила монопол върху тях, се разраства изключително много сивия сектор. Използват се технически „врътки“, като т. нар. алтернативни (огледални) сайтове и други, за да се заобиколят наложените нормативни ограничения.