Данъчна и фискална политика

Цел:

  1. Поетапно намаляване на данъчната тежест върху домакинствата, като след въвеждането на предложените данъчни промени всеки ще спести близо сто лева месечно.
  2. Ефективно противодействие на злоупотребите, с които се ощетява бюджета в размер на 7 млрд. лв. годишно.

Мерки:

  1. За период една бюджетна година, а при непълна такава – за 12 последователни месеца, бюджетът ще бъде увеличен с 7 млрд. лв. на база Бюджет 2017 г. посредством преустановяване на незаконните схеми, с които се ощетява фиска, както в приходната част (данъчни и неданъчни постъпления), така и в разходната такава (разпределение на публичните средства през обществени поръчки). Ще бъдат оповестени престъпните механизми, чрез които през годините назад се е ощетявал бюджета и съпричастните към това лица.
  1. Въвеждане на диференцирана ДДС ставка от 12 % за храни, 10 % лекарства и 8 % за учебници и книги.

Срок за изпълнение: втората година на управление.

  1. Въвеждане на необлагаем минимум за лицата, които получават доходи под 800 лв. месечно.

Срок за изпълнение: 3 месеца.

4. Възстановяване на определена част от данъците за физически и юридически лица от IT – сектора, които осъществяват преподавателска дейност в училищното образование по Програма „Дигитална България“. Размерът и редът за възстановяване допълнително ще бъдат обсъдени на експертно ниво с всички заинтересовани страни – Министерство на финансите, браншовите организации в IT – сектора и Министерство на образованието и науката.

Срок за изпълнение: 6 месеца.