Лична информация


      Име:  Росен Пламенов Миленов

      Адрес:  гр. София

      Телефон:  0878/786 669

       Е-mail: dogovorat.milenov@gmail.com

       Националност:   българин

       Дата на раждане: 13.05.1980 г. , гр. Кюстендил

       Семейно положение: Женен с две деца

      Трудов стаж


 • Дати (от-до):  2011 г. –  до настоящия момент.
 • Име и адрес на работодателя:  „Росплан консулт” ЕООД , ЕИК 201487787, гр. София –  собствена фирма
 • Вид на дейността или сферата на работа: Юридически услуги, фирмено разузнаване и анализ на пазара.
 • Дати (от-до ):  14.01.2009 г. – 26.11.2010 г.
 • Име и адрес на работодателя: Държавна агенция „Национална сигурност”
 • Вид на дейността или сферата на работа: Финансова сигурност
 • Заемана длъжност:  експерт
 • Основни дейности и отговорности:  Разкриване на посегателства срещу финансовата сигурност на страната.
 • Дати (от-до ): 01.06.2005 г. -13.01.2009 г.
 • Име и адрес на работодателя: Главна дирекция „Борба с  организираната престъпност”  –  МВР
 • Вид на дейността или сферата на работа: Икономическо направление – Контрабанда
 • Заемана длъжност: разузнавач
 • Основни дейности и отговорности: Разкриване на икономически престъпления.
 • Дати (от-до ):  01.10.2003 г. – 31.05.2005 г.
 • Име и адрес на работодателя:  09 РПУ – Столична дирекция на вътрешните работи  –  МВР
 • Вид на дейността или сферата на работа
 • Заемана длъжност:  Полицай
 • Дати (от-до ): 2002 г. – 30.09.2003 г.
 • Име и адрес на работодателя:  Гранична полиция – МВР
 • Заемана длъжност: Граничен полицай към ГПУ – Олтоманци, РГС – Драгоман
 • Дати (от-до ): 01.03.1999 г. – 30.03.2000 г.
 • Име и адрес на работодателя: Донаборна военна служба. Служба „Сигурност, военна полиция и ВКР” – МО
 • Заемана длъжност:

      ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • Дати (от-до ):  2001 – 2006 г.
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация:  Университет за национално и световно стопанство
 • Наименование на придобитата квалификация: Магистър по специалност „ Право” с професионална квалификация „Юрист”
 • Дати (от-до ):  2002 – 2007 г.
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация: Университет за национално и световно стопанство
 • Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър по специалност „Икономика на търговията” с професионална квалификация „Икономист”
 • Дати (от-до ): 01.03.2007-  14.09.2007 г.
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация: Министерство на правосъдието. Стаж за придобиване на юридическа правоспособност по чл.163 от Закона за съдебната власт.
 • Други квалификации: Преминал съм два курса на обучение за полицейски служители в Център за специализация и професионална подготовка – МВР, гр. Пазарджик и Академията на МВР, гр. София.