Клиентелисткият манталитет, ширещ се в България е с дълбоки  исторически корени. Тук при назначаването на ръководна държавна служба определящо е политическата лоялност или корпоративните препоръки и гаранции от определени икономически кръгове или неформални групи (олигарси, местни феодали, големи адвокатски дружества и счетоводни къщи, обособени криминални клики в администрацията, неправителствени организации и др.) Надграждането в този порочен кадрови процес е шуробаджанащината, тоест „възнаграждаване“ на семействата и приятелите на политическите протежета. Стигнало се е дотам, че в надпреварата за ръководни позиции в администрацията участват само политически удобните, които се конкурират помежду си, а другите ги е страх дори да се включат в конкурсното начало, за да не си навлекат впоследствие неоснователни служебни проблеми. Всичко това влече след себе си хора с ниски професионални и етични качества на ръководни длъжности, но доверени и послушни на политическия и икономически елит при осъществяването на незаконните схеми и корупционните практики в ущърб на държавата и народа вече близо 30 години. Посредством тези назначения се поддържа съществуващият в момента пирамидален корупционен модел по всички нива на администрацията. Разликата е само, че тези на върха крадат по един милион на минута (примерно от комисионни при обществените поръчки), а тези на ниските нива по 20-30 лв. Първите, с откраднатите няколко милиарда годишно отнемат възможността за нормално функциониране на държавните органи, а вторите утежняват ежедневието на гражданите и бизнеса. Резултатът е 7-8 млрд. откраднати годишно от бюджета.

Навсякъде по света политическите назначения се разглеждат като пречка за развитието на икономиката, като източник на корупция и причина за по-ниския капацитет на администрацията, която прилага правилата, по които се осъществява ежедневния ни живот.

Крайно време е политическите назначения да се ограничат до министър и неговия политически кабинет, а оттам  да се даде път на експертите с нужните умения, практика и добро име.

От друга страна, за да има доверие от страна на гражданите и бизнеса към конкретен държавен орган е необходимо наличието на независим ръководител, който може да удържи на натиска на икономически силни и политически влиятелни фигури. А това може да се случи само, когато той е избран от неговите служители, с които е призван да изпълни възложените му по закон правомощия на представляваната от него институция.

Затова в инициативата Референдуми „България 2019“ е залегнал въпрос:

„Искате ли ръководните длъжности в държавната администрация (председатели на изпълнителни агенции и комисии,директори на главни дирекции, дирекции, началници на отдели и сектори) и тези на търговските дружества с над 50 % държавно или общинско участие, да се избират от служителите на съответното структурно звено, чрез пряко тайно и гласуване?“ 

Целта е да се преустанови политическото кадруване и да се даде възможност на лица, притежаващи висока експертност, организационни и комуникационни качества да заемат управленски позиции и съответно да оптимизират работния процес, да реализират пълноценно публичните политики и да подобрят качеството на обществените услуги, предоставяни на граждани и бизнес.

За повече информация:

Росен Миленов

моб. № 0878/786 669