Select Page

Автор: admin

ОТЧЕТ – приходи и разходи на Сдружение“Прогресивно общество“ към 11.06.2020г.

Сдружение „Прогресивно общество“, ЕИК 205508944 е регистрирано с цел да развие законодателната рамка относно прякото участие на гражданите в управлението на държавата чрез референдуми и да поставя на дискусионни форуми проблеми с национално и местно значение и да предлага решения за тях. На 20.02.2019 г. e открита разплащателна сметка (в лева) в „Банка ДСК“ ЕАД на името на Сдружението за набиране на средства, които да се ползват за постигане на целите, залегнали в устава му. С оглед осигуряване на прозрачност и сигурност за дарителите, всяка седмица ще се публикуват банкови извлечения по двете сметки. Същевременно е даден пасивен достъп...

Прочети повече

Крайният срок за правителството да преведе парите на хората е 30.04.2020 г.

До Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите при 44-тото Народно събрание на Република България     ИСКАНЕ          от Росен Пламенов Миленов, ЕГН          с постоянен адрес: гр. София,          За контакт: тел. № 0878 786 669, ел. поща: Относно: Незабавно изплащане на безвъзмездни помощи и въвеждане на данъчни и осигурителни облекчения за смекчаване на икономическите последици от мерките за ограничаване на разпространението на коронавирус – КОВИД-19. Програма „Нито един зад борда“  първа част Цел: Мръсните пари на прехода срещу глада и ликвидирането на малкия и среден бизнес в България Проблем: Във връзка с набираща все по...

Прочети повече

„“КРАЙ“ на мизерните пенсии и работещите бедни в България“

Национална гражданска инициатива „“КРАЙ“ на мизерните пенсии и работещите бедни в България“, която се провежда по реда на чл. 45 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление КАКВИ ПРОМЕНИ ИСКАМЕ? С инициативата се иска Народното събрание да приеме следните законодателни промени: 1. Размерът на минималната пенсия от 01.09.2020 г. да е минимум 10 % над линията на бедност (или 400 лв. за 2020 г.) и еднократно увеличение на всички останали пенсии с 40 %. – минималната пенсия става 400 лв., а средната 540 лв. 2. Въвеждане на необлагаем минимум от 01.09.2020 г., обвързан...

Прочети повече

Предложения за зависима от НАРОДА и независима от МАФИЯТА съдебната власт

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РУМЕН РАДЕВ      М О Л Б А гражданско сдружение „Прогресивно общество“, ЕИК 205508944 със седалище: гр. София, ул. „Витошка Зорница“ 3 Г, ет. 4 за контакт: Росен Пламенов Миленов, Председател на Управителния съвет, тел. № 0878 786 669, ел. поща: Относно:  Участие в обществен дебат иницииран от Президента на Република България за промени в съдебната система. Уважаеми господин Президент, Обръщамe се към Вас с молба да бъдем включени в заявения от Вас широк обществен дебат за „цялостния модел на българската прокуратура, нейното устройство и функции, мястото й в съдебната система и връзките...

Прочети повече

Бланка референдум срещу презастрояването и грабежа на общински средства в Столична община

Тук може да РАЗПЕЧАТАТЕ и ПОПЪЛНИТЕ БЛАНКА ЗА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ!!! Включи се и подкрепи инициативата за произвеждане на местен референдум за спиране на презастрояването и грабежа на общински средства в Столична община! Всеки гражданин с постоянен адрес на територията на Столична община може да участва в подписката за местния референдум. За да предадете попълнената бланка, може да се свържете с членовете на инициативния комитет или да посетите местата на територията на Столична община, където ще се събират подписите. Адресът и времето на пунктовете за събиране на подписи ще бъдат публикувани на фейсбук страницата „Референдуми за справедливост“ и „Чиста и уредена София“.  ...

Прочети повече