Моят житейски път

Росен Пламенов Миленов, семеен,  с две деца, с местоживеене в гр. София.

Роден съм на 13.05.1980 г. в гр. Кюстендил, в семейство на работещи родители – баща с професия „шофьор“ и майка – продавач – консултант. Ранното ми детство бе тясно свързано със селото. В онези години, както повечето деца от провинциалните градове, така и аз, прекарвах съботите и неделите и всички ваканции на село, помагайки на бабите и дядовците в земеделската работа. В основното и гимназиално образование, което завърших в Кюстендил, бях, по моя преценка, на средно ниво по знания, въпреки, че успехът от дипломата ми за завършено средно образование е 5.53.

В юношеските години имах пряк досег с реалния икономически сектор благодарение на моя баща, който ми гласуваше доверие да го придружавам във всичките му начинания – хранителен магазин в началото на 90 – те, транспортни товарни превози на строителни материали и вторични суровини, покупко – продажба на плодове и зеленчуци в средата на 90 – те и т.н. Тогава започнах да срещам някои интересни лица – едни от тях стояха на входа и изхода на заводите и съответно ги източваха безскрупулно, други участваха в югоембаргото с цистерни гориво и печелеха чували с пари от това. По – късно, в моя професионален път като служител на службите за обществен ред и сигурност, с някои от тях пътищата ни отново се пресякоха, но те вече бяха еволюирали и притежаваха цели бизнес империи. Така, имайки възможността да наблюдавам отрано процесите, които протичаха в страната, аз формирах своите виждания.

През 1998 г. завърших средно образование със специалност „Радиотехника и телевизия“ в Професионална гимназия по електроника, електротехника и машиностроене, гр. Кюстендил. Следващата година постъпих на донаборна военна служба в поделение „22 – 380“ гр. Банско, а след това бях командирован в служба „Военна полиция, ВКР и сигурност“. През 2000 – та година, след отбиването на донаборната военна служба, кандидатствах на три места – Софийски университет, УНСС и ВИПОНД – МВР, като приоритет ми беше специалност „Право“. Но се провалих на изпита по български език и литература, защото подготовката ми от техникума по този предмет беше слаба. Приеха ме специалност „Социология“ в УНСС. Първи курс завърших с отличен успех и се явих отново на кандидат – студентски изпит по български език и литература, който този път положих успешно и бях приет специалност „Право“ – I-ви  курс.

В началото на студентските години работех на различни места в частния сектор – в строителство, като пазач, на автомивка, но след като видях, че тези дейности не кореспондират с това, което уча, а и като се вземе предвид създалата се около мен социална среда, аз се насочих към кандидатстване за работа в МВР. Крайното решение се формира под въздействието на мой приятел – колега от университета, който вече работеше в системата, а съображенията ми да го взема бяха свързани с възможността да прилагам на практика наученото в университета и да работя на смени.  Това ми позволи да изкарвам средства за препитание, без да се откъсвам от учебния процес. Така, в началото на 2003 – та година бях назначен на длъжност „Граничен полицай“ в направление „Охрана на държавната граница“ в ГПУ – Олтоманци, при Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман, от където, след приключването на всяка смяна, пътувах до София за лекции и семинарни упражнения. По – късно, именно това постоянно пътуване бе причината да се преместя в 09 РПУ – СДВР, находящо се в ж.к Люлин на столицата като полицай в сектор „Патрулно-постова дейност“. Там, при работата си на улицата, започнах да виждам цялата палитра от престъпни деяния на членовете на обществото – на „дребните риби“ в целия им потенциал и от части  на  политическия и икономически „елит“. Тогава се зароди идеята да създам системата за мониторинг „Вълна“, която, както говори името ѝ, действа на принципа на прилива и отлива, т.е. прониква, отмива каквото трябва и се оттегля. В началото тя бе една електронна таблица, поради слабите ми компютърни познания. С времето, обаче, набъбваше и същевременно я усъвършенствах с вкарването на определени алгоритми.

През 2003 – та  година записах втора специалност „Икономика на търговията“. През тези години, поради ред обстоятелства, развих хъс за четене на икономическа и правна литература и започнах да правя опити за цялостен анализ на случващите се в обществото процеси. В резултат на това, в районното полицейско управление започна да ми става тясно, което породи в мен идея да се преместя в икономическо направление на някоя от специалните служби. По това време колега от моя полицейски взвод в районното, който току – що се беше преместил в НСБОП – МВР, ми сподели, че има още свободни места в новосъздадено там звено. Същевременно в университета бях спечелил симпатиите на определени преподаватели със своята любознателност и сериозност към учебния процес. Споделяйки с тях моите намерения да кандидатствам в икономическо направление на тогавашната НСБОП – МВР и да прилагам наученото в университета, същите ми обещаха съдействие. Така в средата на 2005 – та година, след успешно полагане на необходими изпити, бях преназначен на длъжност „младши разузнавач“ в отдел „Контрабанда“ на  НСБОП – МВР. Впоследствие се явих на конкурс за израстване в категория „Г“ (офицерска длъжност). В тази служба започнах с размах да попивам информация за злоупотребите по високите етажи на властта и свързаните с тях  олигархични икономически кръгове, парцелирането на пазара и като следствие на това – установяване на монополно положение.

През 2007 г. покойния вече Ваньо Танов, който по това време оглавяваше ГДБОП – МВР оповести публично разработките, водени срещу „Братя Галеви“  и срещу организирани престъпни групи, занимаващи се с контрабанда. Аз участвах в екипите, работещи по тях. След разразилия се скандал и оставката на тогавашния вътрешен министър Румен Петков, работещите по тези дела бяхме подложени на проверки от Военна прокуратура и новосформираната ДАНС. Вследствие на тези проверки по водените от нас дела, както на мои колеги, така и на мен бе предложена работа в ДАНС по направление трансгранична организирана престъпност от страна на директора на дирекцията, която извършваше проверките. По това време законът възлагаше на ДАНС широк кръг от задължения, а съставите бяха неокомплектовани и имаше нужда от хора.

ДАНС е службата, която ми взе много в здравословно отношение, но и много ми даде. Там видях какво е да събираш последователно и всеобхватно оперативна информация, но повече затова………… когато му дойде времето, защото е свързано с много обстоятелства и факти за лица и техните действия, които могат да застрашат националната сигурност на страната, тъй като повечето от тях продължават да заемат висши ръководни длъжности в изпълнителната, законодателната и съдебната власт.

През ноември 2010 г. напуснах ДАНС по собствено желание като мислех, че съм готов да променя нещо в тази страна, но бях подценил действителността. Събитията около мен тогава показаха, че накъдето и да се обърнеш, където и да стъпиш – всичко е прогнило до дъно. Една малка част от обществото принадлежеше към неформалната система, от  която се облагодетелстваше, а другата беше закърняла и не търсеше промяна, приемайки участта си.  В началото на 2011 г., в публичното пространство се разрази скандалът, известен като „Ало, Ваньо“. Същият е свързан с огласени разговори между лица, заемащи висши държавни длъжности по отношение на извършване на митническа проверка и тяхната намеса. В този така да се каже „скандал“, аз взех участие, като дадох изявления в две телевизионни предавания, изслушване в подкомисията за контрол на Специалните разузнавателни средства към 41-то Обикновено народно събрание и разпити в качеството си на свидетел в Национална следствена служба и пред съдия. Тогава направих грешка, че не тръгнах едновременно срещу всички от „статуквото“, която бе породена не толкава от незрялост, колкото от страх, насаден от деформираното мислене в системата по отношение на силните на деня. Вследствие на участието ми в скандала, в личностен план за мен имаше известен период, в който бях социално изолиран, тъй като познати и приятели се държаха на дистанция, а и моето желание беше такова. Целта беше да не им навредя поради интереса, който представлявах за службите по нареждане на определени властимащи лица.

През 2011-та година регистрирах фирма под формата на еднолично дружество с ограничена отговорност, с предмет на дейност юридически консултации и анализ на пазара. Заради това, че бях „враг“ на властта, с български контрагенти бе невъзможно да се работи, а пък и аз не гравитирах към никакви икономически лица, неформални групи и т.н., затова се насочих към сътрудничество с чужди компании, с които работя и към момента. По това време започна вторият етап от прилагането на системата „Вълна“, а именно – инфилтрирането ѝ в политическия живот на страната. Вече без началници, без инструкции, без политически ограничения, но, разбира се, с базата и възможностите, които ми бяха дали службите. При извършеното от мен „маркетингово изследване“ (надявам се да разберете защо използвам този термин) на политическата системата в периода 2011 – 2015 г., бяха профилирани председателите на водещи политически партии, на базата на което бяха очертани психологични аспекти и наклонности на характера, което послужи да бъдат идентифицирани различните неформални кръгове от лица около тях и гласуваното доверие на всеки един за изпълнение на определени задачи по осъществяване на незаконни практики с публични средства и търговия с политическо влияние. Беше установено и фиксирано „кой“ предлага и „кой“ одобрява лицата за ръководители на отделните структурни звена в изпълнителната и съдебната власт, къде и как, „кой“ гарантира за тях и с какво, както и много други неприемливи за една съвременна европейска държава неща.

През този близо 15 годишен период на изучаване на неформалната среда, в условията на която функционират държавата и обществото, най-трудоемка се оказа работата ми по изучаването на т.нар. „преписки“, водени в службите (оперативните служители знаят за какво говоря). Те винаги са служили като байпас в оперативната работа или за да се заобиколи ръководството, свързано с разследваните лица, или когато информацията, която ще се събира по определена оперативна разработка е изключително чувствителна и не трябва да стига до голям кръг служители, или за да може събраните данни впоследствие лесно да се укрият и унищожат, когато изпълнят някакво користно предназначение. Посочвам тези преписки като изключително важни, защото през годините на прехода са успели да фиксират определени фрагменти от решения на различни властимащи, с които се е определял пътят на България, за съжаление винаги с преследване на личностни и имотни облаги за сметка на държавата и народа.

След приключване на мониторинговия процес на политическата система през 2015 г., започнах анализ на отделните обществени сектори с цел извеждане на проблемите за неефективното им функциониране и набелязването на съответни мерки за отстраняването им. Приоритетно започнах със здравеопазване, образование и съдебна система, като в последствие включих и други области. Но не успях напълно да обхвана всички сектори, защото през цялото това време работих сам. Времето се оказа недостатъчно, защото колкото и да се стараех, не успявах напълно да съчетая тази дейност със семейните задължение и дейността на фирмата, с която се препитавам.

От 2016 година започнах да организирам протести срещу престъпните политики на управляващите и информационно-разяснителни кампании по площадите на градовете в страната относно механизмите за пряко участие на гражданите в управлението на държавата. В последните няколко години съм участвал в над 300 протеста, от които близо 70 аз съм организирал. Не веднъж бях бит на протестите, а на 02.09.2020 год., на разрешен протест, бях задържан и ми беше повдигнато обвинение от прокуратурата на Иван Гешев, защото съм викал с дързост и ярост „Мутри вън“, „Оставка“ и „Боклуци“. Три дни в следствения арест на НСлС бях със счупен крак, скъсани мускулни влакна на лявата подбедрица и развита тромбоза на лявата поплитеална вена. При разглеждането ми на мярката съдът постанови, че няма данни за извършено престъпление. Но като всички престъпници ми беше направена криминална регистрация и бях в качеството на обвиняем в един поръчков наказателен процес в една мафиотска държава. И всичко това, защото съм спазвал винаги закона – едно закъснение нямам в службите, една сотинка не дължа на никои, един кламер нямам като разход на фирмата, един болничен не съм взел и т.н.

През 2019 година организирахме подписка за произвеждане на местен референдум за спиране на презастрояването и неефективното разходване на общински средства в Столична община с въпроси:

 1. Желаете ли кмета на Столична община да нареди изработването на проекти за изменения в Общия устройствен план и подробните устройствени планове на Столична община, които да не позволяват застрояване на съществуващи озеленени площи, междублокови пространства, детски площадки и паркинги, както и да определят имотите, необходими за новоизграждане и разширяване на улици, паркове, обществени паркинги, общински детски градини и училища?
 2. Желаете ли създаване на граждански съвети, които да участват в цялата процедура по възлагането на всички обществени поръчки и концесии от Столична община и районите кметства?
 3. Желаете ли създаването на граждански съвети към управителните органи на общинските дружества – „Топлофикация София“ ЕАД, „Софийски имоти“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Чистота – Искър” ЕАД и Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община?

Подписката беше внесена в Столична община, но поради недостатъчния брои подписи не беше взето решение за произвеждане на местен референдум.

На 05.02.2020 год. внесох заявление в Народното събрание за организиране на подписка за произвеждане на национален референдум (регистриран в регистъра по ЗПУГДВМС с вх. № ПГ-0194-Р-8/05.02.2020 г.) по следните въпроси:

 1. Желаете ли да бъде запазен българският лев, а България да не влиза във валутния механизъм и да не приема еврото, докато средната работна заплата в страната не достигне средното равнище в Европейския съюз?
 2. Желаете ли българският народ да може да инициира национални референдуми по всички въпроси от компетентността на Народното събрание без ограничение?
 3. Желаете ли задължителен национален референдум да се инициира с минимум 50 000 подписа на граждани с избирателни права, събирани в продължение на не повече от 4 месеца?
 4. Желаете ли предложението за национален референдум да бъде приемано с обикновено мнозинство на гласувалите, независимо от това колко избиратели са участвали в референдума, така както резултатът от политическите избори се приема независимо от броя на гласувалите в тях?

На 13.05.2020 г. подписката беше прекратена поради решението на 44-тото Народно събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение върху територията на цялата страна.

Моят стремеж е да разруша системата и най – важното – заедно да създадем нещо по-добро на нейно място.

Кратка автобиография

Име:  Росен Пламенов Миленов

      Адрес:  гр. София

      Телефон:  0878/786 669

       Е-mail: dogovorat.milenov@gmail.com

       Националност:   българин

       Дата на раждане: 13.05.1980 г. , гр. Кюстендил

       Семейно положение: Женен с две деца

      Трудов стаж


 • Дати (от-до):  2011 г. –  до настоящия момент.
 • Име и адрес на работодателя:  „Росплан консулт” ЕООД , ЕИК 201487787, гр. София –  собствена фирма
 • Вид на дейността или сферата на работа: Юридически услуги и анализ на пазара.
 • Дати (от-до ):  14.01.2009 г. – 26.11.2010 г.
 • Име и адрес на работодателя: Държавна агенция „Национална сигурност”
 • Вид на дейността или сферата на работа: Финансова сигурност
 • Заемана длъжност:  експерт
 • Основни дейности и отговорности:  Разкриване на посегателства срещу финансовата сигурност на страната.
 • Дати (от-до ): 01.06.2005 г. -13.01.2009 г.
 • Име и адрес на работодателя: Главна дирекция „Борба с  организираната престъпност”  –  МВР
 • Вид на дейността или сферата на работа: Икономическо направление – Контрабанда
 • Заемана длъжност: разузнавач
 • Основни дейности и отговорности: Разкриване на икономически престъпления.
 • Дати (от-до ):  01.10.2003 г. – 31.05.2005 г.
 • Име и адрес на работодателя:  09 РПУ – Столична дирекция на вътрешните работи  –  МВР
 • Вид на дейността или сферата на работа
 • Заемана длъжност:  Полицай
 • Дати (от-до ): 2002 г. – 30.09.2003 г.
 • Име и адрес на работодателя:  Гранична полиция – МВР
 • Заемана длъжност: Граничен полицай към ГПУ – Олтоманци, РГС – Драгоман
 • Дати (от-до ): 01.03.1999 г. – 30.03.2000 г.
 • Име и адрес на работодателя: Донаборна военна служба. Служба „Сигурност, военна полиция и ВКР” – МО
 • Заемана длъжност:

      ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • Дати (от-до ):  2001 – 2006 г.
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация:  Университет за национално и световно стопанство
 • Наименование на придобитата квалификация: Магистър по специалност „ Право” с професионална квалификация „Юрист”
 • Дати (от-до ):  2002 – 2007 г.
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация: Университет за национално и световно стопанство
 • Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър по специалност „Икономика на търговията” с професионална квалификация „Икономист”
 • Дати (от-до ): 01.03.2007-  14.09.2007 г.
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация: Министерство на правосъдието. Стаж за придобиване на юридическа правоспособност по чл.163 от Закона за съдебната власт.
 • Други квалификации: Преминал съм два курса на обучение за полицейски служители в Център за специализация и професионална подготовка – МВР, гр. Пазарджик и Академията на МВР, гр. София.

ЛИЧНО И СЕМЕЙНО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

Недвижимо имущество:

 • Апартамент, находящ се в гр. София, със застроена площ от 49,03 кв.м., заедно с 6,59 кв.м. от общите части на сградата, представляващ съпружеска имуществена общност. Апартаментът е закупен през 2007 г. с ипотечен кредит в размер 79 830 лв. и краен срок на погасяване 2026 г. През 2015 год. остатъчният дълг по кредита в размер на 62 000 лв. е рефинансиран със средства от друга банка при по-изгодни лихвени условия. Прилагам снимки на апартамента:

Изображение 1Изображение 2Изображение 3Изображение 4

Движимо имущество:

 • Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, година на производство 2005 год., закупен като втора употреба;
 • Лек автомобил „Мерцедес“, модел „А – класа“, производство 2005 г., закупен като втора употреба.

Банкови сметки (вкл. дебитни и кредитни карти):

 • Една фирмена сметка, с която оперира моята фирма, с дебитна карта по нея;
 • Депозитна сметка на съпругата ми с разполагаема сума в размер на 1 600 лв.;
 • Разплащателна сметка на съпругата ми за постъпления от трудови правоотношения и погасяване на дълга по ипотечния кредит, с дебитна карта по нея;
 • Кредитна карта на мое име с кредитен лимит в размер на 1 000 лв., предоставена за ползване като част от задълженията по договора за ипотечен кредит;
 • Кредитна карта на името на съпругата ми с кредитен лимит в размер на 1 000 лв., предоставена за ползване като част от задълженията по договора за ипотечен кредит.

Семейни доходи на месечна база:

 • Общо около 2700 лв.

Семейни разходи на месечна база:

 • Вноска за погасяване на задълженията по ипотечния кредит – 550 лв.;
 • Снабдяване с хранителни, хигиенни и козметични продукти – около 700 лв., като близо 50 % от храната – местни и млечни продукти, плодове, зеленчуци и консерви от тях, е производство от домашното ни стопанство на село;
 • Заплащане на комунални услуги (ток, газ, вода, интернет, телевизия, телефони) – около 250 лв., като сумите за ток и газ варират в съответствие с метеорологичните условия;
 • Гориво и поддръжка на семейните автомобили – около 300 лв.;
 • Разходи за детска градина – 60 лв;
 • Разходи за здраве – 80 лв.;
 • Закупуване на облекла и/или обувки – 80 лв.;
 • Спорт – 150 лв.;
 • Частни уроци по език, математика – 120 лв.
 • Такса за управление на етажната собственост – 80 лв. месечно;
 • Местни данъци и такси на годишна база – 160 лв. за апартамента и 250 лв. за двете семейни коли.

Документи:

 1. Свидетелство за съдимост – свали файла
 2. Удостоверение от Национална Следствена Служба – свали файла
 3. Удостоверение от НАП за наличието или липсата на задължения – свали файла
 4. Удостоверение от НАП – свали файла
 5. Диплома за юридическо образование – магистър – свали файла
 6. Диплома за икономическо образование – бакалавър – свали файла
 7. Диплома за средно образование – свали файла
 8. ДАНС – свали файла
 9. МВР – свали файла