ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  1. Изработване на проект за нова Конституция на Република България и внасяне на предложение за свикване на Велико народно събрание. Подлагане на публично експертно обсъждане на необходимите реформи във всички сфери на държавното управление, които да залегнат в проекта.

Срок за изпълнение: 9 месеца;

2. В проекта задължително ще бъдат включени следните промени:

2.1. Упражняване на законодателната власт от народа (всички граждани с избирателни права), чрез референдуми посредством електронно гласуване;

2.2.Въвеждане на пряк избор от народа на председателя на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Главния прокурор, както и членовете на Висшия съдебен съвет;

2.3. Промени в статута на председателя на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Главния прокурор по отношение на намаляване на мандата им от седем на пет години, както и уреждане на ясно разписани основания и ред за търсене на отговорност от тях;

2.4. Правото на суверена (народа) да отзовава всеки от своите избраници – народни представители, кметове, отделни министри или целия кабинет, ръководителите на съдебните органи и т.н.;

2.5. Създаване на Антикорупционна прокуратура извън структурата на съдебната система, която да осъществява държавно обвинение по определен кръг престъпления успоредно с Прокуратурата на Република България;