Цел:

Прозрачност, отговорност, равнопоставеност.

Мерки:

  1. Ежеседмично (всяка неделя) да дава отчет по БНТ с продължителност 60 минути, в което време ще излага в рамките на 15 минути предприетите действия във връзка със заложените цели в програмата на оглавяваното от него правителство, а в останалата част от времето ще отговаря на въпроси, задавани от зрители по телефона или чрез социалните мрежи.
  1. Задължава се всеки месец да посещава по два областни административни центъра, където, в най-голямата налична за населеното място конферентна зала, в рамките на два астрономически часа да отговаря на въпроси на граждани и посочени от тях проблеми, за които ще бъде задължен в рамките на едномесечен срок да бъде предложено решение в частта на проблема, която е в компетенцията на централната изпълнителна власт.
  1. Задължава се в първия работен ден от встъпването му в длъжност като министър-председател да си определя основна месечна работна заплата равна на три минимални раобтни заплати.
  1. По време на мандата се задължава да ползва среден клас служебен автомобил (на стойност до 39 000 лв.) без специален режим на движение, без лична охрана, само с шофьор.
  1. По време на мандата ще ползва собственото си жилище.