Финансово обезпечаване на предлаганата от мен Програма

ПРИХОДИ

За период една бюджетна година, а при непълна такава – за 12 последователни месеца, бюджетът ще бъде увеличен с  млрд. лв. на база Бюджет 2018 г. посредством преустановяване на незаконните схеми, с които се ощетява фиска, както в приходната част (данъчни и неданъчни постъпления), така и в разходната такава (разпределение на публичните средства през обществени поръчки). Ще бъдат оповестени престъпните механизми, чрез които през годините назад се е ощетявал бюджета и съпричастните към това лица.

РАЗХОДИ

 • 1,5 млрд. лв. към бюджета на НЗОК (Здравеопазване);
 • 1 млрд. лв. към Министерство на образованието;
 • 700 млн. лв. за електронно управление;
 • 100 млн. лв. към МВР;
 • 50 млн. лв. към БАН;
 • 50 млн. лв. към Министерство на отбраната;
 • 50 млн. лв. към Министерство на туризма;
 • 20 млн. лв. към Министерство на културата;
 • 20 млн. лв. към Министерство на младежта и спорта;
 • 1 млрд. лв. за реализиране на икономическите проекти;
 • 500 млн. лв. за инфраструктура.