Завършил съм 2006 год. във ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, бакалавър по иконопис.

Работил съм 10 г. в Художествена галерия „ЖОРЖ ПАПАЗОВ“ Ямбол, като уредник.

Вече 11 години се развивам и в малкия и среден бизнес.

Семеен, с две деца.

Местоживеене: гр. Ямбол