ЛИЧНО И СЕМЕЙНО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

 

Недвижимо имущество:

 • Апартамент, находящ се в гр. София, със застроена площ от 49,03 кв.м., заедно с 6,59 кв.м. от общите части на сградата, представляващ съпружеска имуществена общност. Апартаментът е закупен през 2007 г. с ипотечен кредит в размер 79 830 лв. и краен срок на погасяване 2026 г. През 2015 год. остатъчният дълг по кредита в размер на 62 000 лв. е рефинансиран със средства от друга банка при по-изгодни лихвени условия. Прилагам снимки на апартамента:

Изображение 1Изображение 2Изображение 3Изображение 4

Движимо имущество:

 • Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, година на производство 2005 год., закупен като втора употреба;
 • Лек автомобил „Мерцедес“, модел „А – класа“, производство 2005 г., закупен като втора употреба.

Банкови сметки (вкл. дебитни и кредитни карти):

 • Една фирмена сметка, с която оперира моята фирма, с дебитна карта по нея;
 • Депозитна сметка на съпругата ми с разполагаема сума в размер на 1 600 лв.;
 • Разплащателна сметка на съпругата ми за постъпления от трудови правоотношения и погасяване на дълга по ипотечния кредит, с дебитна карта по нея;
 • Кредитна карта на мое име с кредитен лимит в размер на 1 000 лв., предоставена за ползване като част от задълженията по договора за ипотечен кредит;
 • Кредитна карта на името на съпругата ми с кредитен лимит в размер на 1 000 лв., предоставена за ползване като част от задълженията по договора за ипотечен кредит.

Семейни доходи на месечна база:

 • Общо около 2700 лв.

Семейни разходи на месечна база:

 • Вноска за погасяване на задълженията по ипотечния кредит – 600 лв.;
 • Снабдяване с хранителни, хигиенни и козметични продукти – около 500 лв., като близо 60 % от храната – местни и млечни продукти, плодове, зеленчуци и консерви от тях, е производство от домашното ни стопанство на село;
 • Заплащане на комунални услуги (ток, газ, вода, интернет, телевизия, телефони) – около 200 – 250 лв., като сумите за ток и газ варират в съответствие с метеорологичните условия;
 • Гориво и поддръжка на семейния автомобил – 300 лв.;
 • Разходи за частна детска градина, поради липса на места в столичните общински детски заведения – 520 лв;
 • Разходи за здраве – 80 лв.;
 • Закупуване на облекла и/или обувки – 80 лв.;
 • Развлечения и спорт – 150 лв.;
 • Частни уроци по език – 80 лв.
 • Такса за управление на етажната собственост – 60 лв.
 • Местни данъци и такси – 14 лв.