Детелин Весков Кънчев, роден на 17.05.1986г.

Семеен, с две деца.

Местоживеене: гр. Пловдив

Работил съм в сферата на телекомуникациите, търговията и управлението в големи и средни компании на позиции с управленски и мениджърски функции. Считано от 2016г. до  настоящия момент, съм собственик и управител на търговско дружество, чието предприятие развива малък и среден бизнес в сферата на услугите. В това си качество, в качеството си на гражданин на Р. България, както и в качеството си на служител в различни големи компании преди това, съм се сблъсквал и се сблъсквам с проблемите, които съпътстват гражданите, работниците и служителите, както и представителите на малкия и среден бизнес, за да оцелеят в икономическите условия и зависимости, които ни притискат ежедневно.

Вълнувам се и следя политиката, както и законодателните промени. Никога не съм бил държавен служител, нито съм заемал длъжност, свързана пряко и/или косвено със структурите на управление, както и с държавните и общински администрации. Именно заради дълбокото си негодувание към случващото се в България, заради обезкървяването на икономиката й, чрез унищожаването на малкия и среден бизнес, заради икономическите репресии, на които е подложен всеки български гражданин, както и воденето на политики в интерес на сивия сектор, липсата на законодателни механизми и промени, които да ограничат възможностите за развитие на репресиите от различни икономически силни дружества – колекторски фирми, монополи и други и липсата на адекватна намеса от страна на органите – държавни и местни, които да им се противопоставят, започнах организирането на системни протести на територията на гр. Пловдив и цялата страна срещу „Унищожението на България“, с цел да се изрази недоволството на гражданите, както и с цел консолидирането и развитието на  гражданското общество на страната липсващо до този момент. Ще се боря всекидневно за промяната на България до постигане на положителен резултат. Да живее България!!!