Местен референдум за спиране на презастрояването и неефективното разходване на общински средства в Столична община

Въпрос – 2

Желаете ли създаване на граждански съвети, които да участват в цялата процедура по възлагането на всички обществени поръчки и концесии от Столична община и районите кметства?

Цел на предложението: Да се осигури прозрачност при изразходването на публичните средства и контрол от страна на гражданите, което ще спре грабежа в Столична община, който годишно възлиза на близо 150 милиона лева и ощетява всички нас данъкоплатците с неизградена и разбита публична инфраструктура, непочистена София и скъпа вода от неизгодна концесия.

 

Мотивите, които обуславят това предложение са следните:

  1. С оглед на обществената необходимост

Да се обособят такива граждански съвети, в състава на които да се включат граждани от всички 24 административни района на Столична община, неправителствени организации и журналисти е изключително наложително, защото основополагащият проблем за развитието на град София и въобще на градове в страната са порочните корупционни практики на местната власт в лицето на кметовете и общинските съветници при изразходването на публичните средства. В тази връзка, заместник – главният прокурор Иван Гешев обяви пред медиите, при ареста на кмета на Костенец през месец юни тази година, че кметовете взимат 10 % от всяка обществена поръчка и че се краде много и нагло. Съответно фирмата изпълнител, за да си компенсира тези комисионни към властта, влага некачествени материали и надписва строително –  монтажни дейности и по този начин средно още 20 % се „усвояват“, което сумирано прави около 30 % грабеж от всяка поръчка. Вземайки предвид, че в бюджета за 2019 г. на Столична община са заложени 550 млн. лв. за инвестиции се получава, че близо 150 млн. лв. ще бъдат „усвоени“ и ще отидат в джобовете на корумпирани политици и общински служители и в обръчите от фирми около тях, пазени от служби, прокуратура и съд. Това са парите на всички нас данъкоплатците, за 2019 г. 650 млн. лв. от местни данъци и такси, 488 млн. лв. трансфери от Централния бюджет, 305 млн. лв. евросредства или 1, 750 млрд. лв. бюджет на Столична община. Този грабеж генерира:

– некачествените ремонти на транспортната инфраструктура, защото политическото начало съпроводено от клиентелизма на фирми и партийци за крадене взема превес над експертността на всички нива в общинската администрация при осъществяването на инвестиционните проекти. Пресен нагледен пример е прословутия ремонт на ул. „Граф Игнатиев“ при който именно това „усвояване“ на политиците доведе до трагични резултати – липса на естетика, некачествени материали и строително монтажни дейности, закъснение на изпълнението и т.н. Тук трябва да споменем и състоянието на вътрешнокварталната транспортна инфраструктура – улици осеяни с кратери на всеки метър, които направо вадят амортисьорите на автомобилите, а тротоарите освен, че са изпотрешени на много места просто липсват такива. А, за кварталите в Северната част на София може да се каже, че са забравени от бога по отношение на поддържането и развиването на публичната инфраструктура;

– некачествените ремонти на обществените сгради (училища, детски градини, общински здравни заведения и др.). В потвърждение на това е информация станала публично достояние на заседание № 77 на Столичен общински съвет от 13.06.2019 г. за некачествен ремонт на 70-то училище „Св. Климент Охридски“  финансирано с 2 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“, където при проверка на общински съветници е установена подмяна на материалите, които не съответстват на спецификацията в проектната документация, наред с некачественото изпълнение на строително монтажните дейности и закъснение по изпълнението;

– липса на средства за изграждане на нови общински детски градини и ясли, като резултата от това е 7 хил. деца неприети през 2019 г. и принудени месечно да се товарят финансово семейните бюджети с 500-600 лв. за частни детски градини или забавачки, при положение, че са си платили местните данъци и такси;

– липса на средства за изграждане на обществени паркинги и гаражи, въпреки, че това е вписано в предмета на общинското търговско дружество „Център за градска мобилност“, което всяка година събира само от платено паркиране(синя и зелена зона) по 50 млн. лв. Резултатът днес – автомобилите са превзели – тротоари, зелени площи, детски площадки и пътни платна, което пречи на всички участници в движението;

– неизгодни концесии за жителите на София, но изгодни за комисионните на политиците и стотиците милиони печалба на концесионерите. За София най-ярък пример в това отношение е Договорът за концесия от 2000 г. с дружеството „Софийска вода” АД, на което Столична община преотстъпва експлоатацията и поддръжката на ВиК системата в София. По този договор не са изпълнени редица задължения на концесионера:

– намаляване на загубите през първите 5 г. от 60 на 30% през 2016 г. са 58% (видно от Решение на КЕВР № Ц-8 от 28.4.2016);

– обещаната средна цена за кубик вода от 0,435 лв. за целия период на концесията, като към настоящия момент за битови потребители е 2,16 лв./куб. м., а за битови 2,65 лв./куб. м. без ДДС, което е повишение с умопомрачителните 400 %;

– неизпълнение на планираните инвестиции и т.н.

За сметката на това гарантираната печалба на инвеститора е редовно прибирана в началото на договора – 21%, а от 2008 г., след подписан анекс – 17 %, въпреки че КЕВР е определил 10 %. Жителите на София всеки месец през сметките си за вода плащат този грабеж.

 

Затова днес гр.София е в окаяно състояние. Обществените поръчки в последните десет години се превърнаха в бутиковата корупция на политиците в България. (Виж моя статия от 2016 г. в сайта „Гласове“: „Кой краде от обществени поръчки и откъде да се започне с метлата“). Това от една страна се дължи на евросредствата които влизат по различните програми на Европейския съюз и са значителна част от разходваните пари за публична инфраструктура, а от друга, че при тази схема се краде от ограничен кръг лица, сумите са големи и всичко е замаскирано с фанфари и рязане на лентички. Затова днес всеки политик говори за строителство, защото зад всяка отрязана лентичка стоят стотици хиляди лева, а в не малко случай и десетки милионни комисионни. Минимум 30 % от т. нар. публични разходи се крадат през обществените поръчки чрез комисионни и некачествено изпълнение на възлаганите дейности (строително – монтажни, доставки на стоки и услуги, изработване на проекти). Имайки предвид, че всяка година по данни на Агенцията по обществени поръчки се изразходват около 7 млрд. лв. през обществени поръчки, това означава, че над 2 млрд. лв. отиват в джобовете на олигарсите и корумпираните политици. Тази схема на източване е съдържанието на слогана „Видими дефекти и невидими комисионни“, която една партия върти в предизборните си кампании.

Този грабеж наред с ощетяването на гражданите, води до деформиране на пазара, т.е смачква се лоялната конкуренция и имаме съсредоточаване на строителството, сметосъбирането, сметоизвозването и преработката на отпадъци в обръчи от фирми близки до властта, в преобладаващия случай на олигарси.

 

Функции на гражданските съвети:

  1. Контролна – оказват граждански контрол върху дейността на местната власт – кмет, районни кметове и общинска администрация при разходването на общинските средства и същевременно сигнализират за констатирани отклонения и нарушения, най – вече гражданите от квартала, който представляват, защото правозащитните органи в България са овладяни от МАФИЯТА и съответно са неефективни. Това ще спре корупционни практики, което ще повиши ефективността на направените инвестициите, а това е в интерес на всички жители на столицата, защото ще имаме улици по които няма да има кратерии на които да изпадат амортисьорите на автомобилите, счупени и разместени плочки, на всеки метър, които правят предвижването на пешеходците екстремно и невъзможно, а в немалко случай и травмиращо, редовно миене на улиците и т. н.
  2. Посредническа – представителите на съветите на регулярни срещи ще информират своите съседи от квартала за инвестиционните проекти за изграждане и ремонт на публична инфраструктура (улици, детски площадки, градски паркове, детски градини и др.) и за етапите от процедурата по възлагането на обществената поръчка – подадени оферти, избраните фирми, цената, качеството на материалите, изпълнението и т.н., същевременно като обратна връзка консултират местната власт и общинската администрация за нагласите на местната общност от съответния район относно проблеми на инфраструктурата, конкретните ремонти и правят предложения за решаването им.

Също така с тези съвети се приобщават жителите на града към основополагащи публични дейности, които ни засягат пряко в ежедневието – изграждането и поддържането на транспортната инфраструктура, парковете и градинките, детски градини и т.н., което прави гражданите отговорни при опазването на общественото имущество. От друга страна тези организационни структури ще допринесат за сплотяване на обществото и по – лесно отстояване на каузи с които се защитава обществения интерес, защото в момента властта работи само за лични и корпоративни интереси. За всички е очевадно, че само МАФИЯТА (корумпирани политици, техните пионки – ръководители в администрацията, олигарси, местни феодали и всякакви други тарикати, които са се наместели на държавната трапеза) в България е сплотена на основа на материалния интерес и омертата.

Никоя демократична държава не може да просперира, ако гражданите й не вземат участие в обществените процеси и най-вече при изразходването на публичните средства, за да бъде то прозрачно и ефективно. Демокрацията означава постоянно да се полагат усилия от гражданите, за да се отстояват конституционните си права и интереси.

Въобще с тези граждански съвети се цели създаване на условия за формиране на гражданско общество, което да бъде  коректив на властта, която за съжаление е престъпна и работи само за личен и корпоративен интерес.

  1. С оглед правната допустимост

Въпросното предложение залегнало в настоящия местен референдум, а именно създаване на граждански съвети към възложителите на обществени поръчки и концесии в Столична община и районите кметства има правна основа в Закона за местното самоуправление и местна администрация(ЗМСМА), където чл. 21, ал. 1, т. 23 гласи: „Общинския съвет решава и други въпроси от местно значение ….“. Тоест в случая предложението е от компетентността на основния орган на местната власт – Общинския съвет и той има компетентност да го реши. Същевременно предложението не попада и в забраната на чл. 26, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) относно това кои въпроси не могат да се решават с местен референдум, а именно: на общинския бюджет, относно размера на местните данъци и такси и на правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет. От гореизложеното се вижда, че предложението отговаря на законовите изисквания чл. 26, ал. 1 от ЗПУГДВМС за решаването му с местен референдум, а именно касае въпрос с местно значение и е от компетентността на орган на местното самоуправление – Общинския съвет.

С оглед законосъобразността на предложението, суверенът е в пълното си конституционно право (чл. 1, ал. 2 от Конституцията „Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено…“, включително и чрез местен референдум, което е посочено в чл. 10 от нея) да постави този изключително важен въпрос за пряко решаване от него чрез местен референдум, с което да спре грабежа на местната представителна власт, за да живее в една нормална градска среда.

Днес обществото е длъжно да покаже гражданска смелост, за да изпълним със съдържание прокламираното в преамбюла на Конституцията, а именно, че България е демократична и правова държава, което е основата за защита на основните права и интереси на гражданите!